Икономическа полиция разследва дали Столична община неправомерно харчи средсва от такса смет

Икономика / Екология
3E news
708
article picture alt description

Източник: 3eNews, архив

Икономическа полиция при ГД „Национална полиция“ се е самосезирала по медийни публикации за неправомерни действия на столичен заместник-кмет.

Обект на проверката е било твърдението, че Столичната община неправомерно е харчила целеви средства, постъпващи в нейните сметки от такса битови отпадъци за други дейности.

Според изнесените данни, ежегодно в сметките на общината постъпват суми от ТБО от предходни години, т.нар. „недобори“, които се събират в обща сметка, а после се разходват не за дейности, свързани с почистването, както изисква Законът за местните данъци и такси.

 

Според ЗМДТ, постъпващите средства от ТБО са целеви и като такива трябва да се разходват единствено и само за дейности, свързани с почистването.
Това е потвърдено и от официално становище на Сметната палата в отговор на изпратено конкретно запитване по казуса.

След изискани справки от СГО и АДФИ, е направен изводът, че средства в размер на над 84,5 млн. лв. от 2019 и 2020 г. не са постъпили в целевата сметка, а в такава, в която постъпват всички приходи на общината.

Точният размер на средствата може да се установи след възлагане на одит от Сметната палата.

Предстои материалите да бъдат изпратени в прокуратурата за преценка дали да бъде образувано досъдебно производство.

В съобщение до медиите от Столична община подчертаха, че „всички приходи от такса битови отпадъци, събирани от СО за съответната година, се използват за дейностите по сметосъбиране, обезвреждане на отпадъци и поддържане на чистота в териториите за обществено ползване. За това всяка година Столичният общински съвет приема план-сметка за дейностите по чистота, която съдържа прогнозни разходи на база прогнозни приходи пред календарната година, за която се определя и размера на таксата“.

Всички годишни финансови отчети на Столична община са проверени от Сметната палата. В тях не се съдържат констатации и/или препоръки за реда на отчитане на приходите от такса битови отпадъци, респективно, за изпълнението на план-сметката за чистота. Годишните финансови отчети на София са публично достъпни на сайта на общината, посочват още от СО.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Екология:

Предишна
Следваща