Кауфланд България вече използва само чиста енергия в обектите си

Енергетика / Индустрия
3E news
994
article picture alt description

Източник: 3eNews, архив

"Кауфланд-България" (Kaufland България) преминава изцяло към „зелена“ електроенергия от март, съобщиха от компанията. Във всички хипермаркети на веригата, в нейния логистичен център и в нейния административен офис вече ще бъде ползвана 100 процента електроенергия, произведена от възобновяеми енергийни източници.

Мярката е част от амбициозната климатична стратегия на "Кауфланд-България". Тя изисква мащабни инвестиции и е обвързана с постигането на конкретна цел - намаляване на въглеродните емисии от оперативната дейност на веригата с над 80 на сто до 2030 г. в сравнение с 2019 година. За постигането й компанията работи по редица ключови проекти като преминаването към "зелена" енергия.

За целта вече са осигурени необходимите гаранции за произход, които доказват, че употребената от веригата енергия е от възобновяеми източници.

"Стъпката е важна не само за нас. Тя е пример за това как бизнесът може да дава съвсем конкретен принос в борбата с климатичните промени“, коментира Гергана Димитрова, мениджър "Корпоративни комуникации" в Кауфланд България.

Друга ключова мярка на "Кауфланд-България" за опазване на климата е разполагането на фотоволтаици за собствени енергийни нужди. Това е факт от края на миналата година, като за целта веригата направи първоначална инвестиция от над 800 000 лева. Фотоволтаичните инсталации са на покривите на "Кауфланд" в старозагорския квартал „Бедечка", в ж.к. „Изгрев" в Бургас, в квартал „Бриз" във Варна, както и в Дупница. Само от инсталациите "Кауфланд" ще пести около 440 тона въглеродни емисии годишно.

Мерките по климатичната стратегия изискват цялостен подход и ефективен енергиен мениджмънт, който в началото на 2022 г. за пореден път получи международна сертификация по стандарта "Системи за управление на енергията" ISO 50001. За последните четири години, в които се сертифицира по ISO 50001, веригата е спестила над 3800 тона емисии въглероден диоксид.

Усилията на компанията са част от ангажимента на групата "Шварц" (Schwarz), от която е част "Кауфланд". През август 2020 г. групата се присъедини към Инициативата за научно обосновани цели (Science Based Targets Initiative/SBTi) и се ангажира да формулира научно валидирани климатични цели, които впоследствие бяха официално потвърдени от инициативата. В допълнение към усилията на групата "Кауфланд" е определила специфични цели и мерки, чрез които емисиите на въглероден двуокис в бизнеса й и по веригата на доставка трябва непрекъснато да бъдат намалявани. Освен вече посочените, те включват още постигане на климатична неутралност най-късно до 2025 г. по отношение на оперативните емисии и създаване на стимули за доставчиците на "Кауфланд" да намаляват сами своите емисии.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Индустрия:

Предишна
Следваща