Преките инвестиции намаляват през 2021 г. с 54.4 на сто спрямо 2020 г.

Най-големите нетни инвеститори за 2021 г. са от Люксембург (454.5 млн. евро), Германия (284.8 млн. евро) и Австрия (213.4 млн. евро), сочат предварителните данни на БНБ

Икономика / Финанси
3E news
514
article picture alt description

Снимка: архив 3e-news/БТА

Нетният поток на преките инвестиции в страната за 2021 г., отчетени на принципа на първоначалната посока на инвестицията, е положителен в размер на почти 1.036 млрд. евро (1,5 на сто от прогнозния брутен вътрешен продукт - БВП), като намаляват, обаче, с близо 1.237 млрд. евро (54.4 на сто) спрямо 2020 г., когато бе отчетен положителен поток от 2.2723 млрд. евро или 3.7 на сто от БВП), показват предварителните данни на БНБ, съобщени днес на сайта на банката.

Само през декември 2021 г. потокът на преките инвестиции е отрицателен и възлиза на 125.2 млн. евро, при отрицателен поток от 114.4 млн. евро за декември 2020 г.

Дяловият капитал (преведени или изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления или плащания по сделки с недвижими имоти в страната) е отрицателен и е 90.6 млн. евро за цялата 2021 г. Той е по-малък с 442,2 млн. евро спрямо предходната 2020 г. (положителна стойност от 351.6 млн. евро).

Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти за миналата година е отрицателен в размер на 7.7 млн. евро, при отрицателен нетен поток от 1.3 млн. евро за 2020 г.

По предварителни данни, статия Реинвестиране на печалба (показваща дела на чуждестранните инвеститори в текущата печалба или загуба на дружеството на база на счетоводни данни за финансовия резултат) е положителна и възлиза на над 1.588 млрд. евро, при положителна стойност от 738,4 млн. евро за 2020 г. Нетният поток по подстатия Дългови инструменти (промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити) е отрицателен и възлиза на 461,3 млн. евро, при положителна стойност от 1,183 млрд. евро за 2020 година.

Най-големите нетни положителни потоци по преки инвестиции в страната за 2021 г. са от Люксембург (454,5 млн. евро), Германия (284,8 млн. евро) и Австрия (213,4 млн. евро), а най-големите нетни отрицателни потоци са към Русия (343,6 млн. евро) и Швейцария (143,7 млн. евро).

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Финанси:

Предишна
Следваща