WWF: Последствията за България ако инвестициите в изкопаем газ и ядрена енергия бъдат категоризирани като зелени

Климат / Зелен преход
3E news
1313
article picture alt description

Снимка: WWF

Въглеродните емисии от изкопаемите горива дестабилизират климата.

Таксономията за устойчиви инвестиции на Европейския съюз залага рамката за финансиране и инвестиции в климатично-неутралното бъдеще на Европа. След безпрецедентен натиск от страна на държави-членки и лобисти от енергийната индустрия, Европейската комисия публикува актуализираните правила, според които ядрената енергия и изкопаемият газ получават статута на „зелени“ технологии. Това се случва въпреки признатите проблеми по отношение на високите въглеродни емисии от газа, ядрената безопасност и генерираните от АЕЦ радиоактивни отпадъци.
 
Решението напълно пренебрегва становището на научните съветници, разработили класификацията за зелени инвестиции, които недвузначно определиха включването на газ и АЕЦ като „несъответстващи на съществуващия Регламент за Таксономията на ЕС“ и „сериозен риск за подкопаване на рамката за устойчиви инвестиции“.
 
„На първо място, повече вредни за природата големи ядрени и газови енергийни проекти няма да ни доближат до така желаната неутралност на българската енергетика по отношение на климата през следващото десетилетие. Освен това няма да решат и задълбочаващия се проблем с цената на енергията. Напротив, те ще насърчат повече неустойчиво и централизирано използване на скъпи и несигурни енергийни ресурси като газа за производството на електричество и топлина, както и потенциални екологични рискове от изграждането на изцяло нови ядрени мощности“, коментира Апостол Дянков, ръководител на практика „Климат и енергия“ във WWF.
 
И двете технологии са по-скъпи от възобновяемите енергийни източници, които биха позволили на гражданите, бизнеса и държавата възможност за реална енергийна независимост още през това десетилетие, допълва Дянков.
 
Публикуваните промени не са финални – предстои период от няколко месеца, през който те ще бъдат разглеждани от институциите на ЕС и държавите членки. Най-важният тест за амбицията на Европейския съюз за климатична неутралност до 2050 г. ще бъде подлагането на предложените изменения на гласуване в Европейския парламент.
 
От името на WWF и природозащитната общност призоваваме политическите ни представители в София и Брюксел да взимат решенията си на база на дългосрочните приоритети на България и планетата: енергийна независимост без изкопаеми горива, стабилизиран климат и съхранени екосистеми за бъдещите поколения.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Зелен преход:

Предишна
Следваща