"Топлофикация Враца" реализира проект за производство на още по-чиста енергия

Енергетика / България
3E news
985
article picture alt description

Източник: vratzadnes.com

"В екологичната политика на "Топлофикация Враца" основният акцент, който е залегнал, е производство на чиста енергия и опазване на околната среда.  Тя е изцяло в съответствие с националните и европейски приоритети и законови изисквания в областта на опазването на околната среда и устойчивото развитие.", коментира инж. Радослав Михайлов, директор на предприятието. Той отбеляза, че в последните години наблюдават, че е именно с опазване на природата, подобряване на качеството на въздуха и целесъобразното потребление на земните природни ресурси.

"Производството на електроенергия от възобновяеми източници все повече се превръща в подходяща алтернатива на вече съществуващите способи и практики в индустрията, както по света, така и в България. Поради тази причина, през последните 10 години ние въведохме биогорива в енергийния микс.", посочи инж. Михайлов.

Още по темата

Директорът на "Топлофикация Враца" обясни, че биомасата се образува от остатъци от растителни култури. Тя е подходящ природен ресурс за получаване на енергия. Също така се причислява към възобновяемите енергийни източници, защото като природен продукт непрекъснато се възстановява. "Биомасата е широко използвана суровина в европейските топлофикационни предприятия, защото не замърсява околната среда и за това се счита за източник на зелена енергия. С този проект ние подобряваме качеството на въздуха в града и успяваме да задържим цената на топлинната енергия на фона на драстичното увеличение на въглеродните емисии и природния газ. За нас като дружество биогоривата ще помогнат занапред да бъдем по-енергийно независими от покачването на цените на „синьото гориво“.", заяви инж. Михайлов.

По думите на директора на "Топлофикация Враца" в енергийния сектор се правят големи инвестиции за постигане на устойчиво развитие, включително за повишаване на енергийната ефективност. "Предвид високите европейски изисквания с цел намаляване на въглеродните емисии, всички въглищни топлофикации, било то държавни или частни, влагат огромен финансов ресурс в нови технологии и очистващи инсталации, за да се намали въглеродният отпечатък върху природата и чистия въздух. За нашите технологични процеси значима редукция е постижима само при замяна на твърдите изкопаеми горива с природен газ. По този начин ще успеем да реализираме плавен и справедлив енергиен преход в България.", заяви инж. Михайлов. Той подчерта, че трансформацията трябва да се осъществи без да негативно икономическо и социално отражение за страната ни. "Необходими са сигурни доставки на чиста енергия, без въглероден отпечатък и на достъпни конкурентни цени.", допълни инж. Михайлов.

За ролята на "Зелената сделка" в икономическото възстановяване на ЕС и в частност на България, инж. Михайлов заяви, че тя е политически приоритет за всички страни членки на Европейския съюз. "Нейната цел е постигане на устойчива нисковъглеродна икономика. Енергийният преход е сред най-важните инструменти за постигането на тази задача. Зеленият пакт предоставя възможност за излизане от кризата, предизвикана от пандемията от коронавирус.", посочи инж. Михайлов. Според него България може да се възползва от голяма безвъзмездна помощ чрез Фонда за възстановяване. "За да имаме достъп до тези средства, страната ни изготви план за устойчиво възстановяване, който трябва да отговаря на определени критерии. Европейският инструмент е шанс България да направи промени по отношение на политиката и икономиката.", заяви директорът на топлофикационното предприятие.

"За реализиране на зелената трансформация е необходимо да бъдат внедрени възобновяемите енергийни източници, подобряване на енергийната ефективност и постигане на устойчив растеж. Трябва да инвестираме в проекти, с които да постигнем най-ефективното и зелено производство.", обясни инж. Михайлов. Според директора на "Топлофикация Враца" за осъществяване на тази цел е необходима ясна и европейска и държавна подкрепа. "Особено предприятията, които работят все още с въглища, много трудно ще се справят само със собствен ресурс. Преструктурирането на цялата икономика минава през трансформацията на индустрията, която произвежда електричество. Ние сме зависими от въглищната енергия, за това преходът към зелено производство трябва да бъде плавен за регионите, централите в тях и за населението.", посочи инж. Михайлов.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща