Инж. Радослав Михайлов, "Топлофикация Враца": През 2022 г. планираме да продължим реализирането на екологичните проекти за чисто производство на енергия

Енергетика / България
3E news
130
article picture alt description

Кадър: ТВ Враца.

Доволни клиенти и зелени проекти са в основата на корпоративната социална отговорност на "Топлофикация Враца". Чрез своята дългосрочна стратегия, включваща екологични инвестиции, дружеството се ангажира с изпълнението на целите на Европа за нисковъглеродно производство на енергия от чисти горива.

"В екологичната политика на "Топлофикация Враца" основният акцент, който е залегнал, е увеличаване на положителните въздействия върху околната среда от цялостната дейност на дружеството. Тя е изцяло в съответствие с националните и европейските приоритети и законови изисквания в областта на опазване на околната среда и устойчивото развитие.". Това заяви инж. Радослав Михайлов, директор на топлофикационното предприятие във Враца в свое интервю. Той сподели, че поради тази причина през последните 10 години са добавили биогорива в енергийния микс.

"Биомасата се образува от остатъци от растителни култури. Тя е подходящ природен ресурс за получаване на енергия. Също така се причислява към възобновяемите енергийни източници, защото като природен продукт непрекъснато се възстановява.  Биомасата е използвана суровина в европейските топлофикационни предприятия, защото не замърсява околната среда и за това се счита за източник на зелена енергия.", заяви инж. Михайлов. По думите му с този проект подобряват качеството на въздуха в града и успяват да задържат цената на топлинната енергия на фона на драстичното увеличение на въглеродните емисии и природния газ. "За нас като дружество биогоривата ще помогнат занапред да бъдем по-енергийно независими от покачването на цените на природния газ.", добави инж. Михайлов. 

Директорът на "Топлофикация Враца" изрази мнение, че в енергийния сектор се правят големи инвестиции за устойчиво развитие, включително за повишаване на енергийната ефективност. "Предвид високите европейски изисквания с цел намаляване на въглеродните емисии, всички въглищни топлофикации, било то държавни или частни, влагат огромен финансов ресурс в нови технологии и очистващи инсталации, за да се намали въглеродният отпечатък върху природата и чистия въздух. За нашите технологични процеси значима редукция е постижима само при замяна на твърдите изкопаеми горива с природен газ. По този начин ще успеем да реализираме плавен и справедлив енергиен преход в България.", посочи инж. Михайлов. Той заяви, че трансформацията трябва да се осъществи без да има негативно икономическо и социално отражение за страната ни. Необходими са сигурни доставки на чиста енергия, без въглероден отпечатък и на достъпни конкурентни цени. "Създаваме бъдеще, насочено към опазването на природата и адресирано към решаване социални значими проблеми на обществото.", заяви директорът на "Топлофикация Враца".

Според инж. Радослав Михайлов за реализиране на зелената трансформация е необходимо да бъдат внедрени възобновяемите енергийни източници, подобряване на енергийната ефективност и постигане на устойчив растеж. "Трябва да инвестираме в проекти, с които да постигнем най-ефективното и зелено производство. За осъществяване на тази цел е необходима ясна европейска и държавна подкрепа.  Особено частните предприятия, които работят все още с въглища, много трудно ще се справят само със собствен ресурс. Преструктурирането на цялата икономика минава през трансформацията на индустрията, която произвежда електричество. България е зависима от въглищната енергия, за това преходът към зелено производство трябва да бъде плавен за регионите, централите в тях и за населението.", сподели инж. Михайлов. Според него Зеленият пакт предоставя стратегически поглед и за излизане от кризата, предизвикана от пандемията от коронавирус. "България може да се възползва от голяма безвъзмездна помощ чрез Фонда за възстановяване. За да имаме достъп до този ресурс, страната ни изготви план за устойчиво възстановяване, който трябва да отговаря на определени критерии. Този европейски инструмент е шанс България да направи някои промени по отношение на политиката и икономиката.", добави инж. Михайлов.

"Дейността ни изисква висок професионализъм, но най-вече екипност за постигане на добро обслужване на клиентите. Смятам, че не само факторът „достъпна цена“ продава услугите.", подчерта инж. Михайлов. Според него личното отношение, което имат към клиентите, е най-важно. "Ключът към успеха е комплексен, защото днес крайният потребител има все по-високи изисквания и ние се стараем да ги удовлетворим. Стараем се да предоставяменай-добрите услуги и решения за качествено отопление. При нас работят изключителни професионалисти, които са на разположение да отговорят на всички въпроси на клиентите ни. Използваме модерен и надежден софтуер за обслужване.", заяви инж. Радослав Михайлов.

В отговор на въпрос на какви принципи залагат в отношението им към клиентите, той беше категоричен, че лоялното отношение е водещо в тяхната работа. "Стремим се да подобряваме непрекъснато клиентската политика с цел подобряване на комуникацията и обслужването. За постигане на тази задача, въведохме и много нови онлайн услуги, които позволяват по-лесното визуализиране на информацията, свързана с дейността ни.", добави инж. Михайлов. "На нашия сайт клиентите могат да използват редица онлайн услуги, които вече предлагаме. Посещавайки сайта, абонатите получават  достъп до повече информация за „Топлофикация Враца“ и могат да се запознаят с всички нови промоции, проекти и инвестиции.", заяви инж. Михайлов.Друга полезна информация потребителите могат да намерят в секциите "Самоотчет" и "Клиенти". "В раздел "Самоотчет", клиентите могат да ни изпращат данни от топломери и водомери, след предварително направена регистрация. Разработили сме и модул, чрез който те следят общото си задължение към текущия месец. В раздела "Клиенти" сме публикували практични съвети за потребителите на отоплението и битово-горещо водоснабдяване.", заяви инж. Радослав Михайлов.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща