Двустранна работна група ще ускорява доизграждането на жп линията София-Скопие

Общи бизнес форуми, изложения и конференции ще насърчават сътрудничеството между наши и македонски малки и средни фирми

България
3E news
383
article picture alt description

Източник: НКЖИ

България и Северна Македония създават специална работна група с експерти от двете държави за доизграждането на жп линията София-Скопие, която е и част от жп Коридор №8. Тя ще се занимава със съставянето на план за развитието на проекта, оценка на инвестиционната стойност, проучване на възможностите за финансиране от Европейския съюз и международни финансови институции и други задачите. Това се предвижда в Меморандума за разбирателство за развитието на жп връзка София-Скопие, който бе подписан от министъра на транспорта и съобщенията Николай Събев и министъра на транспорта и комуникациите на Северна Македония Благой Бочварски. Железопътната връзка е от важно стратегическо и икономическо значение за гражданите и икономиките на двете държави. Чрез изграждането й ще се интегрират напълно железопътните мрежи на страните в Трансевропейската транспортна мрежа.

От своя страна министърът на иновациите и растежа Даниел Лорер и министърът на икономиката на Република Северна Македония Крешник Бектеши подписаха Меморандум за разбирателство между българската Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) и македонската Агенция за насърчаване на предприемачеството. Документът ще подпомогне развитието на икономическото сътрудничество между двете страни. Като признават стратегическото значение на развитието на малките и средните предприятия за повишаване на заетостта, икономическата и социалната стабилност, страните по меморандума се договарят да подпомагат предприятията от съответните държави и да установят и поддържат различни форми на сътрудничество. В меморандума се предвижда ИАНМСП и Агенцията за насърчаване на предприемачеството на С.Македония да бъдат партньори в областта на развитието на малките и средните предприятия, като предоставят реални възможности за разширяване на бизнес контактите между предприятията от двете страни. Поемат се задължения за обмен на бизнес-информация, свързана с търговията, възможностите за инвестиране, политиката и мерките, предприети от всяко от двете правителства за насърчаване на интернационализацията на малките и средните предприятия. Двете страни ще си сътрудничат при организиране на промоционални прояви в услуга на малките и средните предприятия като размяна на посещения на предприемачи, организиране на участието им в бизнес форуми, конференции, семинари, търговски панаири, изложения, посещения на делегации и други.

Министърът на земеделието Иван Иванов и министърът на земеделието, горите и водното стопанство на С.Македония Люпчо Николовски пък подписаха Меморандум за разбирателство между двете министерства и за сътрудничество в областта на земеделието, аграрните науки, селските райони и горското стопанство. Документът предвижда задълбочаване на сътрудничеството между двете държави в аграрната област, чрез обмен на научна и техническа информация и трансфер на експертни познания. Заложено е споделяне на добри практики, разработване и изпълнение на съвместни научноизследователски проекти и трансгранично сътрудничество в областта на селските райони. Българската страна се ангажира да споделя своя опит по отношение на прилагането на Инструмента на ЕС за предприсъединителна помощ.

Трите меморандума бяха подписани в присъствието на премиера Кирил Петков и на колегата му от Северна Македония Димитър Ковачевски. Това стана след проведеното пленарно заседание на двете правителства в София. По повод подписаните меморандуми Петков коментира, че те са резултат от новия подход в политиката между двете държави. От своя страна Ковачевски отбеляза, че работните групи ще заседават ежеседмично. За резултати от работата им ще се считат реални постижения. Например да бъде изграден път до бъдещия ГКПП „Клепало“ и през 2023 г. той да заработи. Също така до началото на март т.г. да бъдат представени готовите спецификации на въздушната линия София-Скопие. Миналата седмица, по време на своето посещение в Скопие, Кирил Петков обяви, че с Ковачевски са се договорили работните групи да съставят тези спецификации в рамките на около месец, а още толкова след това да стартират и полетите.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща