Прецедент- заплаха от изграждане на огромен фотоволтаичен парк в Натура 2000

Защитена зона „Айтоска планина“ e под заплаха от унищожаване предупреди Коалиция „За да остане природа в България“

Климат / Екология
Рая Лечева
1950
article picture alt description

Източник: Коалиция "За да остане природа в България"

Ако се одобри инвестиционно предложение за изграждане на фотоволтаичен парк в защитена зона „Айтоска планина“ може да се случи прецедент в България и за първи път да се построи фотоволтаичен парк в Натура 2000. Затова предупреди Спас Узунов от Българска фондация „Биоразнообразие“. Това ще бъде лош сигнал за конфликт между ВЕИ и природата. Ние подкрепяме развитието на фотоволтаичната енергия, но това не означава, че проектите трябва да се случват за сметка на природата, смята той.

Ще бъдат засегнати приоритетните Псевдостепи със житни и едногодишни растения и Източно субсредиземноморски сухи треви. Според директивата могат да се извършват дейности в тях единствено ако става въпрос за национална сигурност, надделяващ интерес и дейности, свързани с тяхното опазване, коментира специалистът. Ще бъдат засегнати и местообитания на голям нощник, европейски лалугер, пъстър смок, малък креслив орел, царски орел и други общо 14 вида. Решението на Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите (РИОСВ) в Бургас противоречи на дейностите, планирани в обявяването на зоната, казва специалистът.

Фотоволтаичен парк колкото 200 футболни игрища

Коалицията от неправителствени организации „За да остане природа в България“ само преди няколко дни също призова да не се допуска унищожаването на защитена зона “Айтоска планина.”

Инвестиционното предложение на две фирми - “ЛЪКА ГЕЙМ“ АД и „СЪСТЕЙНАБЪЛ ЕНЕРДЖИ“ ЕАД предвижда изграждане на фотоволтаичен парк на територия от 140 хектара (колкото 200 футболни игрища) в защитена зона  "Айтоска планина".

Изграждането на фотоволтаични паркове в Натура 2000 зони, обявени по Директивата за природните местообитания е забранено изрично с решенията по екологичната оценка на Националния план за действие за енергията от възобновяеми енергоизточници. Срокът на действие на националния план обаче изтече. Няма и работеща енергийна стратегия, което създава възможност за такива прецеденти.

А докато се приеме новият план, се появи инвестиционното предложение на “ЛЪКА ГЕЙМ“ АД и „СЪСТЕЙНАБЪЛ ЕНЕРДЖИ“ ЕАД. Българска фондация Биоразнообразие води дълга битка срещу изграждането на соларния парк в защитената зона “Айтоска планина”, но новият директор на РИОСВ Бургас  отново допусна за разглеждане документацията по проекта, припомнят еколозите.

Срокът за изпращане на становища и възражения срещу проекта изтича на 6 февруари

Процедурата е станала изключително бързо в ситуация на безвремие, защото Националния план за действие за енергията от възобновяеми енергоизточници е изтекъл през декември 2020 година.

Още бившият министър на околната среда и водите Асен Личев и водите връща решението на РИОСВ за преразглеждане, а преди него Емил Димитров изпраща съобщение до всички РИОСВ да внимават и да изчакат с процедирането на инвестиционни намерения в защитени зони от екомрежата Натура 2000. Инвеститорът завежда дело срещу връщането на инвестиционното предложение и печели делото и затова процедурата по оценка за съвместимост и доклада по екологична оценка. Сега всичко е в ръцете на РОСВ-Бургас, коментира Спас Узунов.

Следващият ход, ако РИОСВ-Бургас одобри доклада е да обжалваме процедурата, каза още той.

Еколозите подкрепят изграждането на фотоволтаични централи, но не и за сметка на природата

 Коалицията от неправителствени организации и граждански групи “За да остане природа в България” и Българска фондация „Биоразнообразие“ подкрепя изграждането на фотоволтаични централи, но извън защитени природни местообитания.

 Фотоволтаичните (соларни) инсталации са алтернативен източник за производство на енергия, който през последните години става все по-достъпен и предпочитан от инвеститорите.

Технологията се счита за природощадяща и е един от одобряваните методи за борба с климатичните промени. За изграждане на фотоволтаични инсталации са необходими само панели, инфраструктура за съхранение и пренос на ток, слънце и място. Много място! Това означава, че за да бъдат рентабилни тези инсталации, е необходимо да обхванат големи по площ територии. Ето защо се изграждат предимно в пустеещи и неизползваеми селскостопански земи.

Когато обаче се изграждат в ценни за биологичното разнообразие територии, конфликтът между бизнеса и природозащитата е налице, казват еколозите.

Фотоволтаиците могат да унищожат големи площи ценни природни територии. Как се случва това? Панелите хвърлят сянка, която е непреодолима за растителните видове. Освен това нарушават водния режим - дъждовете не падат върху почвата, а върху панелите. След това водата се концентрира в определени участъци, което спомага за ерозията на почвата. Животните също отбягват фотоволтаичните паркове и така губят ценни места за размножаване, търсене на храна и почивка по време на миграция и зимуване. 

Смятаме, че е крайно необходимо обществото ни по-скоро да премине към използването основно на енергия от възобновяеми източници. Този преход зависи и от активното участие на гражданите като производители на енергия за собствени нужди. Енергийната система на бъдещето ще е децентрализирана и ще включва множество малки соларни централи, които оползотворяват покривното пространство на частни домове, общински сгради и промишлени предприятия. Енергията, произведена от тях, ще може да се ползва на място, а излишъкът да се съхранява или продава в мрежата. Този преход ще се ускори след имплементирането на Директивата за насърчаване използването на възобновяема енергия в българското законодателство, което предстои.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Екология:

Предишна
Следваща