Започва конкурсът "Чиста околна среда- 2022" г. с 3,5 млн. лева за общини, училища и детски градини

Климат / Екология
3E news
681
article picture alt description

Ще бъдат отпуснати 3,5 млн. лева за провеждане на Национален конкурс „Чиста околна среда-2022 г.” за най-оригинален и екологично познавателен проект на тема „Обичам природата и аз участвам”. Конкурсът започва днес и сроковете за прием на проекти са различни в зависимост от вида на проектите. Допустими бенефициенти са общини, кметства, кметски наместничества, училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие/Обединени детски комплекси.

На свое заседание проведено на 12.11.2021 г., Управителният съвет на ПУДООС прие да бъдат отпуснати средства в размер до 3 500 000 лв. общо заза провеждане на Национален конкурс „Чиста околна среда-2022 г.” за най-оригинален и екологично познавателен проект на тема „Обичам природата и аз участвам”.

Средствата по предстоящата кампания ще бъдат разпределени за проекти на общини и кметства до 15 000 лв. с ДДС на обща стойност – 2 000 000 лв., за проекти на училища, детски градини и ЦПРЛ/ОДК до 7 500 лв. с ДДС на обща стойност – 1 500 000 лв.

Конкурсните проекти се изпращат до деловодството на ПУДООС по Държавна единна електронна система за обмен на документи (Eventis, Акстър и др.), или по e-mail: proekti2022@pudoos.bg

Повече информация може да получите тук.

Крайният срок за изпращане на проектите е за училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие /Обединени детски комплекси – 18.02.2022 г., за общини и кметства – 04.03.2022 година.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Екология:

Предишна
Следваща