4.6% ръст на икономиката ни през третото тримесечие

С 8.7 на сто е нараснало производството на ток и топлоенергия през октомври

Индустрия
3E news
539
article picture alt description

Източник: pixabay

Сезонно изгладените данни показват ръст на БВП през третото тримесечие от 4,6 на сто в сравнение със съответното тримесечие на предходната година и повишение от 0,6 на сто спрямо второто тримесечие на 2021 г., съобщава Националният статистически институт (НСИ). По предварителни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) през третото тримесечие на 2021 г. възлиза на 36,133 млрд. лв. по текущи цени, предаде БТА.

На човек от населението се падат 5241 лв. от стойностния обем на показателя. При среден за тримесечието валутен курс от 1,659260 лв. за едни щатски долар БВП възлиза на 21,777 млрд. долара и съответно на 3159 долара на човек от населението. Преизчислен в евро, БВП е съответно 18,475 млрд. евро като на човек от населението се падат 2680 евро.
По данни от бизнес анкетите на НСИ през декември 2021 г. показателят на доверие в промишлеността нараства с 1,0 пункт в сравнение с ноември 2021 година.
През октомври 2021 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство нараства с 9,7 на сто спрямо октомври 2020 година .
На годишна основа ръст е отчетен при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 52,3 на сто, в добивната промишленост - с 19,1 на сто, и при преработващата промишленост - с 3,5 на сто.
Календарно изгладените данни за строителната продукция през октомври 2021 г. показват намаление от 1,9 на сто на строителната продукция в сравнение със същия месец на 2020 г. На годишна основа понижение има както при сградното строителство, с 1,9 на сто, така и при гражданското/инженерното строителство - с 1,8 на сто.
През октомври 2021 г. общият показател на доверие на потребителите намалява с 10,8 пункта спрямо равнището си от преди три месеца, което се дължи на пониженото доверие сред населението както в селата, така и в градовете - съответно с 11,9 и 10,2 пункта.
Мненията на потребителите за развитието на общата икономическа ситуация в страната през последните дванадесет месеца, както и очакванията за следващите дванадесет месеца, са по-песимистични спрямо предходното наблюдение. През октомври 2021 г. оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарно изгладени данни, е със 7,6 на сто над равнището на същия месец на 2020 година.
През октомври 2021 г. в сравнение със същия месец на 2020 г. е отчетено увеличение на оборота при: търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия и търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали (по 7,6 на сто) и търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (със 7,0 на сто).
За индивидуално потребление през третото тримесечие на 2021 г. са изразходвани 66,7 на сто от произведения БВП. Показателят се увеличава със 7,3 на сто в реално изражение спрямо съответното тримесечие на 2020 г.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Индустрия:

Предишна
Следваща