Евродепутатите настояват за стимулиране на санирането на сгради като една от мерките в областта на климата

Енергетика / Свят
3E news
713
article picture alt description

Снимка: БНТ

Евродепутатите настояват за стимулиране на санирането на сгради като една от мерките в областта на климата, съобщиха оттам. Членовете на ЕП припомнят, че е важно да се въведат подходящи стимули за санирането на сградите, както и финансови мерки, обвързани с подобряване на енергийната ефективност и икономията на енергия. Те подчертават значението на ясната и точна информация за енергийната ефективност и разходите за енергия на сградите за потенциалните купувачи и бъдещи наематели, и призовават за подобряване на сертификатите за енергийни характеристики на сградите във всички държави членки на ЕС.

При гласуване миналата седмица депутатите предложиха мерки за подобряване на енергийните характеристики на сградите, с цел намаляване на емисиите и постигането на целите на ЕС в областта на климата.
Необвързващият доклад, приет с 526 гласа „за“, 109 гласа „против“ и 62 гласа „въздържал се“, съдържа препоръки, които да бъдат включени при преразглеждането на Директивата относно енергийните характеристики на сградите (ДЕХС).

Още по темата

Директивата има за цел да стимулира подобряването на съществуващия сграден фонд в ЕС. ДЕХС е от решаващо значение за успешното постигане на резултати във връзка с плановете за саниране и намаляването на емисиите, настояват евродепутатите. Държавите членки следва да прилагат изцяло директивата, а Комисията следва да наблюдава ситуацията и да предприема действия, когато е необходимо.

Евродепутатите считат, че преразглеждането на ДЕХС трябва да послужи за по-нататъшно насърчаване на интелигентните сградни технологии и за насърчаване на ориентиран към данните подход. В допълнение трябва да бъде създадена рамка за използване на данните с цел подобряване на прозрачността, разработване на референтни показатели и насочване на политическите решения, както и намаляване на действителното потребление на енергия.


Система за етикетиране на строителни материали


Членовете на ЕП също така подкрепят използването на устойчиви, иновативни и нетоксични строителни материали, както и укрепването на възможността за рециклирането им и предлагат система за етикетиране. Материалите на базата на дървесина също могат да играят роля в замяната на строителните материали, произведени от изкопаеми суровини в сградите, поради дългосрочния им потенциал за съхранение на въглерод, добавят те.


Евродепутатите припомнят, че дългосрочните стратегии за саниране, които са определени от държавите членки съгласно директивата, следва в бъдеще да включват и по-широките ползи от санирането за здравето, както и безопасността, топлинния комфорт и качество на въздуха в помещенията. Държавите членки следва също така да подобрят събирането на данни относно параметрите за качество на околната среда в закрити помещения с оглед на разработването на минимални стандарти за качество.

Обслужване на принципа "едно гише"


ДЕХС трябва да гарантира, че санирането осигурява възвръщаемост на инвестициите за собствениците на жилища и собствениците на сгради чрез установяване на реални и измерими подобрения на енергийните характеристики. Обслужването на принципа на „едно гише“ може да играе важна роля в решаването на въпроса за дългите и тромави процедури за издаване на разрешителни, както и в насърчаването на достъпа до финансиране за саниране на сгради.

„С пакета за климата „Подготвени за цел 55“ (Fit for 55) ЕС преминава към амбициозна системна промяна в начина, по който произвеждаме, консумираме и съхраняваме енергия. Ясно е, че всяка успешна стратегия в областта на климата трябва да обхваща централно както жилищните, така и търговските сгради, взимайки предвид енергията, водата, качеството на въздуха в помещенията, подбора на материалите и местоположението“, заяви докладчикът Шон Кели (ЕНП, Ирландия).


„Обновяването на сградния фонд в рамките на ЕС е не само приоритет поради потенциала за намаляване на емисиите на CO2, но и за стимулиране на устойчивия растеж и създаването на работни места. Въпреки това настоящият процент на саниране е около 1% годишно, което е много по-ниско от нужните нива. Ето защо трябва да гарантираме, че всяко ново строителство има високи екологични стандарти, така че да не се налага да бъдат ремонтирани и нови сгради“, добави той.


„Тези въпроси са от основно значение за преразглеждането на ДЕХС, затова се радвам, че докладът ми по тази тема получава огромна подкрепа в пленарна зала, като по този начин ще изпратим силен сигнал до Комисията и Съвета“.


"Разширяването и повишаването на квалификацията на работната сила ще бъде от решаващо значение за осъществяване на прехода в строителството. Държавите членки следва да осигурят ясна връзка между своите национални и дългосрочни стратегии за саниране, както и адекватни инициативи за насърчаване на уменията и образованието в секторите на строителството и енергийната ефективност. Това ще бъде важно за „Подготвени за цел 55“ в по-широк план“.


"Днес видяхме предложението на Комисията за преразгледана директива за енергийна ефективност (ДЕХС). То включва някои положителни аспекти, като например пътната карта за минимални стандарти за енергийни характеристики за всички сгради, които да отговарят на по-високи класове енергийни характеристики. Те ще бъдат от съществено значение за увеличаване на дела на санирането и ще гарантират, че ще се обърне внимание на една от сградите с най-лоши характеристики, което, разбира се, ще спомогне за намаляване на зависимостта от изкопаеми горива и на свой ред на енергийната бедност."


"Предстоят много дискусии в тази област, но днешното предложение на Комисията предоставя добра платформа. Бих искал обаче Парламентът да заеме твърда позиция, за да подобри текста, ако е необходимо."

На сградите се падат около 40% от потреблението на енергия в ЕС, което ги прави най-големият потребител на енергия в Европа. Понастоящем 35% от сградите на ЕС са над петдесетгодишни и са крайно неефективни. Също така само около 1% от сградния фонд се реновира всяка година. Санирането на съществуващи сгради може да спомогне за значително намаляване на общото потребление на енергия в ЕС - с 5-6% и за намаляване на емисиите на CO2 с около 5%.


Според проучване на Европейската комисия, в домакинствата в ЕС само отоплението и топлата вода представляват 79% от общото крайно потребление на енергия.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Свят:

Предишна
Следваща