България иска ЕС да отложи за 2030 г. срока за въвеждане на устойчиви горива в авиацията

Климат / България
3E news
520
article picture alt description

Снимка: Георги Велев / 3eNews

Кабинетът одобри позицията на България за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз по транспорт, телекомуникации и енергетика (формат „Транспорт“). Заседанието ще се проведе на 9 декември 2021 г. в Брюксел.

В рамките на предстоящото заседание министрите ще обсъдят теми от областта на въздушния и морския транспорт, както и интермодалните въпроси и мрежи, като се отбележи, че и трите законодателните предложения са част от „Пакета подготвени за цел 55“.

В областта на въздушния транспорт ще бъде разгледан доклад за напредъка по предложението за регламент за осигуряване на еднакви условия на конкуренция за устойчив въздушен транспорт. България ще подкрепи основните цели на предложението за регламент, като изрази опасения, свързани с реалните възможности за изпълнение на тези цели в предлаганите срокове. Българската страна ще предложи по-реалистичен график, както и отлагане до 2030 г. на крайния срок за въвеждане на устойчиви горива в авиацията.

При разглеждането на интермодалните въпроси и мрежи, българската страна ще вземе участие в ориентационен дебат по Регламента за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива и ще подкрепи приемането на Доклад за напредъка, както и основните принципи, като критерий за пропорционалност спрямо регистрирания брой превозни средства с нулеви емисии или нуждата от осигуряване на минимална гъстота на зарядна инфраструктура в европейски план.

За транспортния сектор внедряването на превозни средства с нулеви емисии в тежкотоварния сектор би означавало сериозна финансова тежест и несигурност. Това положение се утежнява и от други разпоредби в действащото европейско транспортно законодателство, като напр. връщането на превозното средство съгласно Пакет Мобилност I. Последната разпоредба води до ненужни финансови разходи за превозвачите, компрометира климатичните амбиции на ЕС и натоварва веригите за доставки и граничен контрол в критичен период на пандемията от COVID-19.

В областта на морския транспорт, министрите ще подкрепят доклад за напредъка по предложението за Регламент относно използването на възобновяеми и нисковъглеродни горива. България ще изрази подкрепа за предложената от Кипър декларация „Въздушна свързаност за хората, Съюза, околната среда и бъдещето“.

Предстоящото Френско председателство ще представи своята работната програма в областта на транспорта.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща