Комисията за финансов надзор запази размера на вноските на застрахователите в Гаранционния фонд

Общата сума за всяко едно застраховано МПС по „Гражданска отговорност на автомобилистите“ остава 13.00 лв.

Икономика / Финанси
3Enews
254
article picture alt description

Снимка: архив 3e-news/Pixabay

Ръководството на Комисията за финансов надзор (КФН) по предложение на Съвета на Гаранционния фонд, реши на днешното си заседание, 7 декември, да не променя размера на вноските на застрахователите, предлагащи в Република България задължителните застраховки  „Гражданска отговорност” и „Злополука“ към Гаранционния фонд.

Гаранционният фонд управлява два фонда - Фонд за незастраховани МПС и Обезпечителен фонд. Фондът за незастраховани МПС изплаща обезщетения при щети от неидентифицирано МПС или, ако водачът е без застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“, а Обезпечителният фонд изплаща щети на лицата при застраховател в несъстоятелност.

Още по темата

По предложение на Съвета на Гаранционния фонд, вноската на застрахователите, предлагащи в Република България задължителна застраховка  „Гражданска отговорност” на автомобилистите към Фонда за незастраховани МПС в Гаранционния фонд остава в размер на 10.50 лв. за всяко застраховано МПС. Размерът на вноската на застрахователите, предлагащи в Република България задължителна застраховка „Злополука” на пътниците в средствата за обществен превоз по чл. 461, т. 2 от КЗ също не се променя и остава 0.15 лв. за всяко място, без мястото на водача в превозните средства. Тези две вноски се внасят ежемесечно до 10-то число на втория месец след месеца на сключването на застраховките.

Непроменена е и вноската към Обезпечителния фонд в размер на 2.50 лв. за всяко застраховано МПС по „Гражданска отговорност на автомобилистите“. Тя трябва да се внесе до 31 май на годината, следваща годината, за която се отнася вноската.

Така общата вноска към ГФ на всяко едно застраховано МПС по „Гражданска отговорност на автомобилистите“ остава 13.00 лв., които се разпределят в посочените два фонда.

От КФН припомнят, че днешното решение на КФН бе оповестено на 02.11.2021 г. чрез публикуване на  проекта на решението на интернет страницата на регулатора, като отделни съобщения бяха изпратени до представителните асоциации на застрахователите, вкл. и на онези, които не членуват в представителните организации, Гаранционния фонд и Националното бюро на българските автомобилни застрахователи. На всички заинтересовани лица бе даден срок от един месец, който е изтекъл на 02.12.2021 г., за представяне на писмени предложения и възражения по проекта на решението. В този срок в КФН не са постъпили предложения и възражения и не са предоставени други доказателства.
Взетото днес решение подлежи на изпълнение от момента на съобщаването му.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Финанси:

Предишна
Следваща