Еврокомисията прие нови правила за държавната помощ при застраховане на краткосрочни експортни кредити

Те ще се прилагат от 1 януари 2022 г., а експортните кредити дават възможност на чуждестранни купувачи на стоки и услуги да разсрочват плащането

Икономика / Финанси
3E news
344
article picture alt description

Снимка: архив 3e-news/Pixabay

Европейската комисия прие преразгледано съобщение относно застраховането на краткосрочни експортни кредити (наричано по-нататък „Съобщението за краткосрочните кредити“). В Съобщението за краткосрочните кредити се определят правила, с които i) да се гарантира, че държавната подкрепа за експортните кредити не нарушава конкуренцията между частните и публичните или публично подкрепяните застрахователи на експортни кредити, и ii) да се създадат равнопоставени условия на конкуренция между износителите в различните държави членки. Преразгледаното съобщение за краткосрочните кредити ще се прилага от 1 януари 2022 г.

Изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия Маргрете Вестегер, която отговаря за политиката в областта на конкуренцията, заяви: Преразгледаното съобщение относно застраховането на краткосрочни експортни кредити съдържа целенасочени корекции, които да позволят на държавите членки да предоставят публично застраховане на европейските износители, когато пазарът не успява да се справи сам. Промяната настъпва след задълбочен анализ на начина, по който нашите правила функционират на практика.

Експортните кредити дават възможност на чуждестранни купувачи на стоки и услуги да разсрочват плащането. Разсрочването на плащането предполага наличие на кредитен риск за продавачите, срещу който те се застраховат (застраховане на експортни кредити).

Съгласно Съобщение за краткосрочните кредити от 2012 г. търговията в рамките на 27-те държави — членки на ЕС, и деветте държави от ОИСР, посочени в приложението към него, с максимален период на риска до две години, включва продаваеми рискове. Това означава, че частните застрахователи би трябвало да разполагат с достатъчен капацитет и по принцип тези рискове не следва да бъдат застраховани от държавата или от подпомагани от държавата застрахователи. С други думи, тъй като частните застрахователи предлагат този вид застраховане, не е необходимо държавата да се намесва и да предлага подобен продукт. През 2019 г. Комисията започна оценка на Съобщението за краткосрочните кредити от 2012 г. като част от проверката за пригодност на държавната помощ. Резултатите от оценката показаха,че по принцип правилата функционират добре и че са необходими само малки корекции с цел да се отразят пазарните развития.

Като се има предвид положителната обратна информация от заинтересованите страни по време на обществената консултация по предложения преработен текст на Съобщението за краткосрочните кредити, преразгледаното Съобщението за краткосрочните кредити включва редица целенасочени корекции. Например, със съобщението се изменят критериите за допустимост за малките и средните предприятия (МСП), които при определени обстоятелства могат да се възползват от държавно застраховане. Докато при предишните правила тази възможност съществуваше за МСП с годишен оборот от износ до 2 милиона евро, в новото Съобщение за краткосрочните кредити прагът беше повишен на 2,5 милиона евро;

Преразгледаното съобщение за краткосрочните кредити ще влезе в сила на 1 януари 2022 г. и няма краен срок на действие.

Постепенно премахване на коригирания списък на държавите с непродаваеми рискове

В резултат на пандемията от коронавирус Комисията установи през март 2020 г., че е липсвал достатъчен частен застрахователен капацитет за краткосрочни експортни кредити като цяло и че всички търговски и политически рискове, свързани с износа в държавите, посочени в приложението към Съобщението на Комисията за краткосрочни експортни кредити, са временно непродаваеми. Поради това Комисията измени приложението, за да стане застраховането на краткосрочни експортни кредити по-широко достъпно, като временно позволи на публичните застрахователи да участват и да предоставят застраховки за износ към всички държави. С изменението се разширява още повече гъвкавостта, въведена с Временната рамка за държавната помощ в подкрепа на икономиката в контекста на разпространението на COVID-19, приета на 19 март 2020 г.

Действието на временно коригирания списък на държавите с непродаваеми рискове беше удължавано с последващите изменения на Временната рамка до последното от 18 ноември 2021 г.

След като получи съдържателна обратна информация от частния сектор за възстановяване на нормалното функциониране на пазара, в тази изменена версия на Временната рамка Комисията установи, че няма нужда от дългосрочно удължаване на временното премахване. Поради това в изменената Временна рамка се предвижда удължаване с 3 месеца (от 31 декември 2021 г. до 31 март 2022 г.), за да има достатъчно време за постепенно премахване.

Преразгледаното съобщение за краткосрочните кредити ще бъде публикувано в Официален вестник на Европейския съюз и на уебсайта на Комисията, посветен на конкуренцията, в раздела за специфичните инструменти за помощ.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Финанси:

Предишна
Следваща