Държавна помощ: ЕК изменя застраховането на краткосрочни експортни кредити в подкрепа на икономиката заради коронавируса

Икономика / Свят
3E news
537
article picture alt description

Европейската комисия реши да извади временно всички държави от списъка на държавите с „продаваеми рискове“ по силата на Съобщението за застраховането на краткосрочни експортни кредити. По този начин държавното застраховане на краткосрочни експортни кредити ще стане по-широко достъпнo в контекста на настоящата криза, предизвикана от епидемичния взрив от коронавирус. С изменението се разширява още повече гъвкавостта, въведена с Временната рамка на Комисията за държавната помощ по отношение на възможността държавните застрахователи да предоставят застраховане за краткосрочни експортни кредити.

Изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия Маргрете Вестегер, която отговаря за политиката в областта на конкуренцията, заяви: Управлението на икономическите последици от епидемичния взрив от коронавирус ни задължава да действаме бързо. Днес приехме всеобхватно решение за застраховането на краткосрочни експортни кредити. С това изменение предприятията, засегнати от епидемичния взрив от COVID-19, ще могат да получат застраховане на краткосрочни експортни кредити от държавни застрахователи. Работим с държавите членки, за да гарантираме, че националните мерки за подкрепа могат да бъдат въведени възможно най-бързо и ефективно в съответствие с правилата на ЕС.

Експортните кредити дават възможност на чуждестранни купувачи на стоки и/или услуги да разсрочват плащането. Разсроченото плащане предполага наличие на кредитен риск за продавачите/износителите, срещу който те се застраховат, обикновено при частни застрахователи (т.нар. „застраховане на експортни кредити“).

В Съобщението за застраховането на краткосрочни експортни кредити, което е в сила от 2013 г. насам, се предвижда, че търговията между 27 държави — членки на ЕС, и девет държави от ОИСР, изброени в приложението към Съобщението, с максимален период на риска от максимум две години, включва продаваеми рискове и по принцип не следва да бъде застрахована от държавни застрахователи или застрахователи, подкрепяни от държавата.

На 23 март 2020 г., след като някои държави членки посочиха, че очакват глобално свиване на частния застрахователен пазар за износ за всички държави поради епидемичния взрив от COVID-19, Комисията спешно започна обществена консултация.

Обществената консултация имаше за цел да бъде оценено наличието на частен капацитет за застраховане на краткосрочни експортни кредити за износ към всички държави, посочени като „държави с продаваеми рискове“ в Съобщението за краткосрочните експортни кредити, с цел евентуално временно да бъде изменен списъкът на „ държавите с продаваеми рискове“.

Обществената консултация разкри предстоящ недостиг на частен застрахователен капацитет за износ към всички държави. В същото време в резултат на настоящата криза се очаква търсенетона застраховане да нарасне значително.

Въз основа на резултатите от обществената консултация и на съответните икономически показатели Комисията реши да счита всички държави, изброени в приложението, като временно „непродаваеми“ и да извади всички държави от списъка на „държавите с продаваеми рискове“ до31 декември 2020 г. Преди тази дата и за да осигури правна сигурност, Комисията ще оцени наново положението и ще даде яснота относно „държавите с продаваеми рискове“ след 31 декември 2020 г.

С Временната рамка за държавна помощ в подкрепа на икономиката в контекста на епидемичния взрив от COVID-19 , приета на 19 март 2020 г., вече бе въведена допълнителна гъвкавост при доказването, че някои държави не са „продаваеми“, като по този начин стана възможно застраховането на краткосрочни експортни кредити да бъде предоставяно от държавата, когато това е необходимо. Изменението на приложението към Съобщението за застраховането на краткосрочни експортни кредити разширява още повече тази гъвкавост.

Вследствие на изменението държавните застрахователи по принцип ще могат да се намесват и да IP/20/542 осигуряват застраховане за рискове по краткосрочни експортни кредити за всички държави, без да е необходимо държавите членки да доказват, че съответната държава временно е „непродаваема“.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Свят:

Предишна
Следваща