Производството на електроенергия за времето от началото на годината към 5 декември нараства с 15.71 %

Спрямо аналогичния период на предишната 2020 г. потреблението на ток се увеличава с 4.04 на сто

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
399
article picture alt description

източник: 3e-news.net

Производството и потреблението на електроенергия остават на плюс. В същото време спрямо по-ранни отчетни периоди се наблюдава слабо понижение. Запазва се положителната тенденция при салдото (износ-внос). Делът на базовите централи също остава на плюс, но там също се наблюдава забавяне на темповете. Затова пък участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) се подобрява, въпреки че все още остава на минус. По-лоши са и показателите за участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ), макар че спрямо година по-рано все още се запазва високото процентно участие. Това става ясно от оперативната справка на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за времето от първи януари до пети декември от настоящата 2021 г. (01.01.2021 г.- 5.12.2021 г.) спрямо аналогичния период на 2020 г.

Производството на електроенергия за времето от първия ден на януари до петия ден на декември достига до обем 43 432 564 MWh. Това е ръст с 15.71 % спрямо аналогичния период на предходната 2020 г. (плюс 15.81 % отчетени през предходния период от 1 януари до 28 ноември). Година по-рано производството на електроенергия е възлизало на 37 534 275 MWh.

Потреблението на електроенергия остава положително и е в обем от 35 622 778 MWh, което за сравнявания период от първи януари до пети декември тази година спрямо предходната е увеличение с 4.04 % (плюс 4.39 % отчетени преди седмица, плюс 4.63 % преди две седмици ). За сравнение, през посоченото време на миналата година потреблението на електроенергия е било от порядъка на 34 239 124 MWh.

Салдото (износ-внос) продължава да се подобрява и за сравнявания период от първия ден на януари до петия ден на последния месец от настоящата година е  обем от порядъка на 7 809 786 MWh. Това представлява ръст от 137.01 % (плюс 132.81 % отчетени седмица по-рано). През аналогичния период на предходната 2020 г.  салдото (износ-внос) е достигало до 3 295 151 MWh.

Базовите централи запазват висок положителен дял. За посочения период на сравнение от началото на годината към пети декември участието на базовите централи е в обем от 35 754 515 MWh, което в сравнение с година по-рано е увеличение (плюс) с 14.12 % (плюс 14.15 % отчетени седмица по-рано). Според данните на системния оператор делът на базовите централи за посоченото време на миналата година е бил от порядъка на 31 331 812 MWh.

Делът на ВЕИ в преносната и разпределителната системи остава на минус, но в сравнение с по-ранния отчетен период се наблюдава подобрение.

Участието на ВЕИ в преносната мрежа от първия ден на януари до петия ден на последния месец от настоящата година е в обем от 1 173812 MWh. Спрямо същото време на миналата година това е понижение (минус) с 4.55 % (минус 5.37 % отчетени преди седмица, минус 5.67 % - преди две седмици).  Тогава ВЕИ са участвали с обем от порядъка на 1 229 754 MWh. Спадът в частност се дължи на спада, както при вятърните (минус 5.86 %) и фотоволтаични (минус 3.76 %) мощности, така и на биомасата (минус 0.02 %).

Делът на ВЕИ в разпределителната мрежа за посочения сравняван период от началото на 2021 г. до първите пет дни на декември е от порядъка на 1 804 385 MWh, което е понижение (минус) с 0.97 % в сравнение данните от миналата година (минус 1.74 % седмица по-рано). За сравнение, година по-рано ВЕИ са участвали в разпределителната мрежа с обем от 1 821 969 MWh. По-лошите данни в частност се дължат на минусовото участие на вятърните (минус 4.36 %) мощности и биомасата (минус 4.29 %) и въпреки положителния дял на фотоволтаичните централи (плюс 1.64 %).

Водноелектрическите централи (ВЕЦ) запазват висок положителен дял, но както и през предходни отчетни периоди се забелязва промяна в посока надолу. За времето от първия ден на януари до пети декември тази година участието на ВЕЦ  е в обем от 4 699 852 MWh, което е увеличение (плюс) к 49.17 % спрямо аналогичния период на 2020 г. (плюс 50.74 % очетени преди седмица, плюс 51.92 % две седмици по-рано). За сравнение, тогава ВЕЦ са участвали с обем от порядъка на 3 150 740 MWh.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща