Средства за възстановяване от COVID-19 ще отидат и за пилотни проекти за ВЕИ в лечебни заведения, реши правителството

Енергетика / България
3E news
540
article picture alt description

Източник: Pixabay

Правителството одобри финансовото разпределение по оперативните програми 2014 - 2020 г. на средствата за 2022 г. от REACT-EU - инструмент на ЕС в подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19.

 

Правителството прие Решение на Министерския съвет, с което одобрява финансово разпределение по оперативни програми 2014 - 2020 г. на средствата от ЕС за 2022 г. в подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19 и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката - REACT-EU.

Средствата по REACT-EU се разпределят в два транша с бюджетите на ЕС за 2021 и 2022 г. Финансирането за 2022 г. се разпределя между държавите членки въз основа на статистическите данни за брутен вътрешен продукт и заетост, публикувани през есента на 2021 г.

Средствата за България за 2022 г. са в размер на 139,6 млн. евро или 273 млн. лева, като по оперативните програми ще бъдат финансирани мерки за подкрепа за малките и средни предприятия за възстановяване на инвестиционната им активност и за справяне с прехода към зелена икономика.

Предвижда се операция за изплащане на обезщетения на работници и служители и на самостоятелно заети лица, за които са наложени временни ограничения в условията на обявена извънредна епидемична ситуация.

Ще се осигури продължаване до м. юни 2022 г. на операцията „Топъл обяд”.

В сектор „Здравеопазване“ се планира пилотно изграждане на системи за производство на електроенергия чрез възобновяеми енергийни източници в държавни лечебни заведения.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща