С 18% са се увеличили CO2 емисиите през второто тримесечие на тази годината, спрямо същия период на 2020 г.

Енергетика / Зелен преход
3E news
361
article picture alt description

Източник: Adobe Stock

Днес Евростат публикува за първи път оценки на тримесечните емисии на парникови газове в ЕС, включително разбивка на емисиите по икономическа дейност. Прогнозите обхващат всички тримесечия от 2010 г. до второто тримесечие на 2021 г. Отсега нататък такива данни ще се публикуват редовно всяко тримесечие.

Това първо представяне на тримесечни оценки на емисиите е важно подобрение в навременността на статистическите данни, свързани с климатичните промени, и е част от усилията на Евростат да осигурява по-голяма и по-добра представа за зеления преход на ЕС към целта да бъде континент с нулеви емисии до 2050 година, отбелязва статистическата служба.

През второто тримесечие на 2021 г. емисиите на парникови газове в ЕС възлизат на общо 867 милиона тона еквиваленти на въглероден диоксид (CO2-екв), което е под нивата за всяко тримесечие преди пандемията. Най-ниска стойност е регистрирана през второто тримесечие на 2020 г., при избухването на пандемията от Ковид-19.

Емисиите през второто тримесечие текущата година са се увеличили с 18 на сто в сравнение със същия период на миналата година. Това до голяма степен се дължи на ефекта от икономическото възстановяване след резкия спад на активността през същото тримесечие на 2020 г. заради ковид кризата.

През разглеждания период икономическите сектори, които са били отговорни за най-голяма част от парниковите емисии, са промишленото производството и строителството (34 на сто от общото количество), електроснабдяването (19 на сто), земеделието (14 на сто), транспортните услуги (8 на сто) и услуги, различни от транспорта (8 на сто).
На домакинствата се падат 101 милиона тона CO2-екв от личен транспорт (12 на сто) плюс 52 милиона тона CO2-екв за отопление и други цели (6 на сто).

Емисиите през второто тримесечие се увеличават спрямо същия период на 2020 година във всички сектори. За отопление на домакинствата се увеличават с 42 на сто, а за транспорт - с 25 на сто. Емисиите от производство и строителство се повишават с 22 на сто, от транспортни услуги - с 18 на сто, от доставка на електроенергия - със 17 на сто, и от услуги, различни от транспорт - с 13 на сто. Емисиите от селскостопанския сектор остават почти непроменени (+0,2 на сто).
Въпреки ефекта от икономическото възстановяване между второто тримесечие на 2020 г. и второто на 2021 г., дългосрочната тенденция на емисиите на парникови газове в ЕС показва стабилно намаляване, посочва Евростат.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Зелен преход:

Предишна
Следваща