Закриването на пет наказателни процедури в екологията зависи от приемане на три законопроекта от 47-ото Народно събрание

Климат / Екология
3E news
353
article picture alt description

В рамките на мандата на служебното правителство от МОСВ са разработени и приети от Министерския съвет в началото на ноември три законопроекта, от чието приоритетно разглеждане от 47-ото Народно събрание зависи закриването от ЕК на пет процедури за нарушения в сектор околна среда, съобщиха от екоминистерството.

Още по темата

Решаване на проблеми, свързани с ОВОС и емисиите от промишлеността

С приемането на Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда ще бъдат преодолени несъответствията в транспонирането на разпоредби от три директиви – за Оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС), за емисиите от промишлеността и Севезо. Очаква се свикването на 47-ото Народно събрание, за да бъде законопроектът внесен за разглеждане от народните представители. От приоритетното му приемане зависи успешното затваряне на съответните три стартирали наказателни процедури, които в момента са на етап мотивирано становище – това е последният етап на досъдебната фаза преди сезирането на Съда на ЕС.

Не защитаваме правилно Натура 2000 зоните

В началото на ноември Министерският съвет прие и два законопроекта за изменение и допълнение на Закона за генетично модифицираните организми и на  Закона за биологичното разнообразие, въвеждащ нов подход за управление на защитените зони от екологичната мрежа „Натура 2000“. С решението си Министерският съвет възлага на министър-председателя да предложи на 47-ото Народно събрание след неговото конституиране приоритетно да разгледа, обсъди и приеме двата законопроекта, с което ще бъдат преодолени  идентифицираните от ЕК слабости по две стартирали наказателни процедури. Това са произнасяне по планове и проекти в зони от „Натура 2000“, която е на етап мотивирано становище и обявяване на защитени зони и определяне на специфични мерки за опазване, която е в съдебна фаза.

Българските органи не правят оценка на кумулативния ефект

Според Европейската комисия е налице системен и структурен проблем както на регионално, така и на национално ниво, тъй като българските органи не извършват преценка за т.нар. кумулативен ефект. С цел проблемът да бъде преодолян, служебното правителство предприе разработване на промени в Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, които преминаха обществено обсъждане през есента на тази година. Приемането на необходимите изменения в Наредбата е включено в дневния ред на заседанието на служебното правителство на 1 декември тази година, обясниха още от екоминистертвото

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Екология:

Предишна
Следваща