ЕК активира нов инструмент за инвестиции в иновации в по-слабо развитите региони

С общо €570 млн. до 2027 г. ще бъдат подкрепени проекти предимно на стартъпи и малки фирми

Свят
3E news
444
article picture alt description

Еврокомисията стартира от днес нов инструмент в подкрепа на създаването и въвеждането на иновации в държавите-членки. Основните му цели са няколко като идеята е да бъдат подкрепяни създаването на партньорства, включително между отделни региони, чрез които да се увеличи създаването и въвеждането на иновации. Също така инструментът има за цел да свърже по-развити с по-неразвити региони на ЕС, както и да засили иновациите във вторите. Не на последно място чрез него ще се подкрепят предимно стартиращи и малки и средни предприятия, които нямат собствен ресурс, чрез който да развият своите идеи в иновативната област.

В тази връзка от Еврокомисията отправиха и първата покана за представяне на проекти по Инструмента за междурегионални инвестиции в иновации (I3). I3 е нов инструмент за финансиране, който ще действа за периода 2021-2027 г. По него ще бъдт предоставени общо 570 млн. евро в подкрепа на комерсиализацията и увеличаването на мащаба на междурегионални иновационни проекти в общи приоритетни области за интелигентна специализация. Чрез него ще се насърчава изграждането на европейски вериги за създаване на стойност, в които аспектът на сближаването има силно присъствие, и поне половината от бюджета му ще бъде заделена за по-слабо развитите региони.

Целта на I3 е да подкрепя партньорствата между изследователи, предприятия, гражданското общество и публичните администрации, за да се определят и прецизират общите сфери за инвестиции. Ще бъдат подкрепени и полезните взаимодействия с действията по „Хоризонт Европа“ и програмата за единния пазар. Първите покани за представяне на предложения по I3 ще бъдат на стойност 145 млн. евро за годините 2021 и 2022 г.

Поканите за представяне на проекти по I3 ще имат две направления – за финансова и консултантска подкрепа за инвестиции в междурегионални иновационни проекти и за развитието на вериги за създаване на стойност в по-слабо развитите региони.

По първото направление ще се предоставя подкрепа за утвърдени партньорства с цел да им се помогне да ускорят навлизането на пазара и увеличаването на мащаба на иновативни решения в общи приоритетни области за интелигентна специализация, както и да разработят портфейл от инвестиционни проекти. По това направление се насърчава сътрудничеството между по-силно развити и по-слабо развити региони. Направлението е насочено по-специално към малките и средните предприятия и стартиращите предприятия, които често не разполагат с ресурси, за да изпробват своите идеи, концепции и иновации.

По второто направление I3 ще предоставя финансиране за развитие на нови партньорства с цел да им се помогне да ускорят навлизането на пазара и увеличаването на мащаба на иновативни решения в общи приоритетни области за интелигентна специализация, както и да разработят портфейл от инвестиционни проекти. Целта на това направление е да се увеличи по-специално капацитетът на регионалните екосистеми за иновации в по-слабо развитите региони за участие в световните вериги за създаване на стойност, както и капацитетът за участие в партньорства с други региони.

„С помощта на Инструмента за междурегионални инвестиции в иновации впрягаме неусвоения потенциал на по-активното междурегионално сътрудничество за по-иновативен и конкурентоспособен Европейски съюз с по-висока степен на сближаване. Този инструмент ще съчетава подкрепата за инвестиции в ключови европейски приоритети, като екологичния и цифровия преход, с най-добре представените сфери на иновации на всеки европейски регион. С радост мога да кажа, че с поканата за представяне на проекти инструментът вече навлиза в етапа на изпълнение“, коментира еврокомисарят по въпросите на сближаването и реформите Елиза Ферейра .

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Свят:

Предишна
Следваща