За сектор земеделие над 90% консенсус в идеите на преговарящите за коалиционно управление партии

Коопериране в земеделието и национална горска инвентаризация бяха сред общите теми, коити обединиха партиите.

Климат / България
Рая Лечева
213
article picture alt description

Коопериране в земеделието, национална горска инвентаризация, залесяване бяха основните теми, които присъстваха в изказванията на "Демократична България", ИТН и БСП при дебатите за съставяне на общо коалиционно споразумение с "Продължаваме промяната".

Както обобщиха участници може би около 90-95% от идеите на партиите съвпадаха. "Какво сме правили всички ние цели 30 години", попита Кирил Петков в края на дискусията. Идеите са общи, оптимист съм, защото мислим в една посока. Трябва да отрежем политическите инвеститори и всичко ще бъде наред, подчерта той. Трябва да приключи финансирането на конкретни политически представители за лансиране на конкретни корпоративни идеи, допълни той.

Министерство на земеделието е капсулирано, дори министърът на финансите няма достъп до информация за средствата, които се използват, каза той. В същото време Пламен Абровски от ИТН подчерта, че има представители на различни министерства, включително на финансите при управлението на средствата в сектор земеделие. Управлението на земеделските фондове е концентрирано и  затова Общата селскостопанска политика е изключена от останалите структурни фондове на европейско ниво, но е факт, че трябва да се подобри функционирането на контрола, коментира той.

Министерство на земеделието трябва да бъде основен фокус в новата антикорупционна агенция. Много важно ще бъде и подобряване на контрола при внос на нелегална земеделска продукция. 

Разликите са основно в каква степен да се изпълняват мерките, кога да се започне и в каква степен.

Създаване на 6 събирателни пазари

"Продължаваме промяната" предлага създаване на 6 събирателни пазари, където да пристига внос, да се прави сортиране и класификация на продукцията, за да има и осъществяване на реален контрол от контролните звена. Необходимо да се изградят няколко национални складови бази.

Ще се стимулира публично-частното партньорство. "Продължаваме промяната" също са мнение, че трябва да има таван на субсидиите. Според партията стопанства над 15 000 дка нямат нужда от субсидии, защото са пазарно стабилни, а средствата трябва да бъдат насочени към малките и средни стопанства. За БСП това също е важен въпрос, но трябва да се оцени правилно доколко малките ще имат полза от тази мярка.

Ветеринарно- медицинският контол също трябва да се повиши и да се премахнат зависимости, които можеха да предотвртаят редица епидемии. 

Отделяне на горите в агенция или министерство и вицепремиер по климата

Важно е да се ползват ефективно водните ресурси. Национална инвентаризация на горите предлагат почти всички партии. Инвентаризацията може да се случи в рамките на две години, но това зависи и от цифровизацията в сектора и лесоустройствените планове. Но в преговорите на няколко пъти беше изтъкнато, че горите ще бъдат отделени в отделна структура- Министерство на горите или агенция на горите, с ресорен вицепремиер по климата. Тя впоследствие може да премине в Министерство на природното наследство, където ще влизат горите и водите, подчерта Александър Дунчев, който беше заместник-министър в служебния кабинет. Ресурс, който не използваме. Горите са основен ресурс за справяне с климатичните промени. Необходима е реформа в горските предприятия и да станат възможни частните инициативи, допълни той.

Всички се обединиха за прекратяване на нерегламентираните търговски практики в горите.

Дава се приоритет на публичните фукции на горите, което да се балансира в икономическите дейности в тях. Национална стратегия за развитие на горския сектор също е необходима. Организиране на залесяването в горите вместо да се разчита само на самозалесяване е друга важна мярка за опазване на горите

България трябва да се превърне от производител на суворини в производител на продукти. Ще се стимулира производството на трайни насаждения, лозя, плодове и зеленчуци, етерично-маслени култури. 

Кооперирането в земеделието е една от общите теми за партиите. Най-обстоен тук беше Пламен Абровски, който представи идеи за обща земеделска организация и окрупняване на бранша, на която впоследствие да се дадат възможности за самоконтрол, консултанстска дейност, обучения. Финансирането на такава организация може да се случи с 5 лева на декар при заплащането на белите петна, които заплащат ползващите ги земеделски производители. Белите петна в момента са около 1, 5 млн. дка.

Засилване сътрудничеството на животновъдните ферми с ЕлБиБулгарикум

Засилване сътрудничество между големи животновъдни ферми с националната компания ЕлБиБулгарикум, за да може да се осигурява достъп до повече и големи пазари. Ще създаваме пазар и ще окрупняваме доставки на различно ниво и може да бъде конкурентоспособен на големите търговски марки и да запазим конкурентното производство, това донякъде е възможност за заобикаляне на държавната помощ, но и ще бъде много работещ подход, подчерта Абровски. Идеята получи подкрепа от всички, Сред важните теми, които обединиха всички беше и нуждата от насърчаване на групите производители и организациите на производителите и скъсяване на веригите за доставки.

Да бъде създадено звено в Министерството на земеделието да подпомага намирането на пазари, външно търговското звено да работи с външно търговските атешата към Министерството на икономиката. Целта е да се подпомогнат производителите за намиране на пазари.

Създаване на външно-търговско звено за намиране на пазари

В Монтана ще бъде направен пилотно общински земеделски магазин за малките производители, коментира Абровски. Така ще се види дали тази идея може да бъде работеша и на национално ниво, защото според Кирил Петков коментира, че има определени резерви що се отнася до всякакви държавни и общински намеси на пазара. Но е важно общината да работи с местните производители.

Да се направи преструктуриране на Националната служба за съвети в земеделието, за да правят не само обучения и курсове, но да се дават консултации как да се започне реален земеделски бизнес, в момента няма кой да даде съвет за това. Консултантите трябва да бъдат на място.

Създаване на Гаранционен фонд, но как и кога

Създаване на Гаранционен фонд през Българската банка за развитие за достъп до финансиране на всички земеделски производители. Пламен Абровски от ИТН посочи, че е важно средствата да са по-скоро от Бълграска банка за развитие, а не от Фонда на фондовете. БСП предложиха Гаранционнитя фонд да е с капитал от 500 млн. лева. Кирил Петков подчерта, че първо трябва да се направи консултация с Министерство на финансите за наличието на такъв капитал.

Реформа в поземлените отношения също беше сред приоритетите на всички партии. Преминаване от едногодишни договори към арендни отношения със седем годишен срок на действие. Нужда от закон за комасация на земеделската земя.

Лозарството и пчеларството са сред приоритетните сектори като по-конкрентите мерки са свързани с популяризиране на пчелните продукти и тяхната консумация в България. В момента българинът консумира 300 грама годишно при 1,6 кг средно за европееца. Ако увеличим националната консумация няма да има нужда от внос на пчелни продукти. По отношение на пчеларството може да се стимулира създаването на по-малки семейни гроздопроизводителни стопанства и финансиране при много облекчени условия.

Сред акцентите също са подобряване на ветеринарно медицинско обслужване и премахване на виртуалните животни. Според Пламен Абровски това ще се случи ако подпомагането става обвързано със здравния статус, а не с държавно-профилактичната програма.

Преструктуриране на БАБХ и Национална служба за съвети в земеделието

Партиите постигнаха съгласие за необходимостта от оптимизиране дейността на Българска агенция по безопасност на храните и дори изваждането й от структурата на Министерството на земеделието.

За сектор рибарство се коментира необходимостта от доизграждане и модернизация на рибарските пристанища. 

Изпълнение на стратегията от фермата до трапезата, свързана с опазване на биологичното разнообразие, насърчаване на цифривизацията и иновациите.

Централизиране на електронните дневници също е тема, по която бъдещото коалиционно управление ще работи.

Не на последно място е важната тема за напояването и за използването на водните ресурси. Според Пламен Абровски е необходимо прецизиране ан финансирането на сектора от Плана за възстановяване и устойчивост и се даде акцент на реконструкция на помпените станции.

Предстои да се структурират предложенията, които партиите оформира като теми, по които няма разногласия, които ще се коментират в детайли и които трябва да бъдат дискутирани с други ведомства.

Ако така управляваме сектор земеделие през следващите 4 години, мисля, че ще решим много от проблемите, коментира в края на срещата председателят на "Продължаваме промяната" Кирил Петков. От духа на преговорите забелязваме решителност за политика на протекционизъм, което личи обединяването на позициите по теми за събирателни пазари и центрове за координация на вноса и управлението на продукцията, за кооперирането в по-голяма неправителствена органзиация, в подпомагане на организациите на производители.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща