Неправителственият сектор може да кандидатства с проектни идеи към Европейската инициатива за климата

Климат / България
3E news
88
article picture alt description

От 23 ноември до 12 януари неправителственият сектор може да кандидатства в шестата покана за проектни идеи на Европейската инициатива за климата (EUKI) на Федерално министерство на околната среда, опазването на природата и ядрената безопасност (BMU).

Всяка година Европейската инициатива за климата обявява покана за проектни идеи, като кани организации с нестопанска цел от страни-членки на ЕС да представят проектни предложения.

 „Моето министерство стартира Европейската инициатива за климата, за да подкрепи прехода на Европа към общества и икономики с нулеви емисии“ – това се казва в  писмо на федералния министър  на околната среда, опазването на природата и ядрената безопасност на ФРГ г-жа Силке Кархер до министъра на околната среда и водите Асен Личев с покана към организациите в България, които биха проявили интерес за участие.

Цялата информация и формуляри за кандидатстване може да бъде намерена на  интернет страницата на EUKI.

Европейската инициатива за климата е инструмент за финансиране на проекти от германското Федерално министерство на околната среда, опазването на природата и ядрената безопасност. Неговата всеобхватна цел е да насърчава сътрудничеството в областта на климата в рамките на Европейския съюз с цел смекчаване на емисиите на парникови газове чрез укрепване на трансграничния диалог и сътрудничество, както и обмен на знания и опит.

От своето начало в края на 2016 г. до момента инициативата е финансирала 29 проекта в България, 15 от които са в процес на изпълнение, а останалите 14 вече са приключили. Проектите се фокусират върху повишаване на осведомеността, енергетика, финанси, климатична политика, сгради и общини. Повече информация за всички проекти на EUKI в България е публикувана на интернет страницата на инициативата.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща