ЕП гласува за прекратяване на нелоялните практики на големите онлайн платформи в Закона за цифровите пазари

Законопроектът поставя в черния списък определени практики на големи платформи и дава възможност на Комисията да извършва пазарни разследвания и да санкционира поведение, което не отговаря на изискванията.  

Икономика / Технологии
3E news
161
article picture alt description

Снимка:Pixabay

Европейският парламент (ЕП) гласува за прекратяване на нелоялните практики на големите онлайн платформи в Закона за цифровите пазари. Той предвижда нови задължения и забрани, пряко приложими към големи онлайн платформи, изпълняващи ролята на „пазители“ на данни и информация, които работят в почти цял свят. Законопроектът предвижда централизирано правоприлагане от Европейската комисия, в сътрудничество с националните органи. Също така ограничава „убийствени придобивания“. Дава се възможност за глоби като минималното ниво на глоби е от 4% и достига до 20% от общия оборот.

Законопроектът поставя в черния списък определени практики на големи платформи и дава възможност на Комисията да извършва пазарни разследвания и да санкционира поведение, което не отговаря на изискванията.

Комисията за вътрешния пазар и защита на потребителите прие тази сутрин с 42 гласа „за“, двама „против“ и един „въздържал се“ позицията си относно предложението за Закона за цифровите пазари (Digital Markets Act- DMA), който определя правила за това какво ще могат да правят компании със статут на „врата“ и да не се прави в ЕС.

Закон за цифровите пазари: прекратяване на нелоялните практики на големите онлайн платформи

Докладчикът Андреас Шваб (ЕНП, Германия) каза: „ЕС се застъпва за конкуренция по качествата, но ние не искаме по-големите компании да стават все по-големи, без да стават по-добри и за сметка на потребителите и европейската икономика. Днес е ясно, че правилата за конкуренция сами по себе си не могат да се справят с всички проблеми, пред които сме изправени с технологичните гиганти и способността им да определят правилата, като се ангажират с нелоялни бизнес практики. Законът за цифровите пазари ще изключи тези практики, изпращайки силен сигнал до всички потребители и бизнеси в единния пазар: правилата се определят от съзаконодателите, а не от частни компании!“

Естествено според него е важно да се отбележи, че целта не е да се ограничи иновативността, напротив да се насърчи в такава степен, че потребителите и тяхн ата сигурност да бъдат на първо място.

Председателят на комисията Анна Кавацини (Зелените/EFA, Германия) добави:

„В момента няколко големи платформи и технологични играчи предотвратяват появата на алтернативни бизнес модели – включително тези на малки и средни компании. Често потребителите не могат да избират свободно между различни услуги. Със Закона за цифровите пазари ЕС слага край на абсолютната пазарна доминация на големите онлайн платформи в ЕС“.

Кои са пазителите "gatekeepers"

Предложеният регламент ще се прилага за големите компании, предоставящи така наречените „основни платформени услуги“, най-податливи на нелоялни практики. Те включват онлайн посреднически услуги, социални мрежи, търсачки, операционни системи, онлайн рекламни услуги, облачни изчисления и услуги за споделяне на видео, които отговарят на съответните критерии, за да бъдат определени като „пазители“. Членовете на ЕП също са включени в обхвата на DMA уеб браузърите, виртуалните асистенти и свързаната телевизия.

Депутатите също така промениха предложението на Комисията за увеличаване на количествените прагове за компания, която да попадне в обхвата на DMA до 8 милиарда евро годишен оборот в Европейското икономическо пространство (ЕИП) и пазарна капитализация от 80 милиарда евро.

За да се квалифицират като "пазител", компаниите трябва да предоставят основна услуга в поне три държави от ЕС и да имат най-малко 45 милиона месечни крайни потребители, както и повече от 10 000 бизнес потребители (депутатите разясняват в приложение как тези показатели трябва да се измерят). Тези прагове не пречат на самата Комисия да определи други дружества като пазители, когато отговарят на определени условия.

Нова разпоредба за насочени реклами

"Пазачителите" ще трябва да се въздържат от налагане на несправедливи условия на бизнеса и потребителите. Евродепутатите включиха допълнителни изисквания относно използването на данни за насочена или микронасочена реклама и оперативната съвместимост на услугите, напр. независими от номера междуличностни комуникационни услуги и услуги за социални мрежи.

Текстът казва, че тези компании в обхвата на закона трябва, „за своите собствени търговски цели и за поставянето на реклама на трети страни в собствените си услуги, да се въздържат от комбиниране на лични данни с цел предоставяне на насочена или микронасочена реклама“, освен ако има „ясно, изрично, подновено, информирано съгласие“, в съответствие с Общия регламент за защита на данните. По-специално, личните данни на непълнолетни лица не се обработват за търговски цели, като директен маркетинг, профилиране и поведенческа насочена реклама, подчертават евродепутатите. 

Временно спиране на „убийствените придобивания“

Членовете на ЕП се съгласиха да упълномощят Комисията да налага „структурни или поведенчески средства за защита“, когато компаниите участват в системно неспазване на правилата. Одобреният текст предвижда по-специално възможността на Комисията да ограничи компаниите да извършват придобивания в области, свързани с DMA, за да коригира или предотврати по-нататъшни щети на вътрешния пазар. "Пазителите" също ще бъдат задължени да информират Комисията за всяка планирана концентрация.

Членовете на ЕП предлагат създаването на „Европейска група на високо ниво на цифровите регулатори“, за да се улесни сътрудничеството и координацията между Комисията и държавите-членки при техните решения за прилагане. Те изясняват ролята на националните органи по конкуренция, като същевременно държат прилагането на DMA в ръцете на Комисията.

Повече възможности за сигнали и работа с антимонополните органи на държавите -членки

Членовете на ЕП от комисията по вътрешния пазар казват също, че DMA трябва да осигури подходящи мерки, които да позволят на лицата, подаващи сигнали за нередности, да предупреждават компетентните органи за действителни или потенциални нарушения на този регламент и да ги предпазват от ответни мерки.

При неспазване на правилата, Комисията може да наложи глоби от „не по-малко от 4% и не повече от 20%“ от общия му световен оборот през предходната финансова година, уточняват евродепутатите.

DMA трябва да бъде гласуван в пленарна зала през декември 2021 г. След това одобреният текст ще стане мандат на Парламента за преговори с правителствата на ЕС, планирани да започнат под френското председателство на Съвета през първия семестър на 2022 г. Законът за цифровите услуги (DSA) – паралелно предложение за регулиране на онлайн платформи, занимаващи се и с незаконно съдържание и алгоритми – ще бъде гласувано от комисията на бъдещо заседание.

Организацията WeMoveEurope само преди няколко дни излезе с данни, че 97 млн. евро годишно харчи технологичната индустрия за лобиране за дигитална политика в Брюксел, за да се поддържа модел,кото поставя печалбите над всичко останало- неприкосновеност на личния живот, истина и спокойствие. В момента те харчат много от тези пари, за да се уверят, че Законът за цифровите услуги - нов закон на ЕС - няма да промени начина, по който правят бизнес. 

Но докато засилват натиска върху членовете на Европейския парламент (ЕП) преди решаващ вот, има над сто организации и стотици хиляди хора в цяла Европа, които подписват „Декларацията на хората“, насърчавайки евродепутатите да стоят силно и създава правила за контрол на Big Tech или т.н. GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon).

Повече информация за петицията може да видите ТУК.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Технологии:

Предишна
Следваща