Разходите за пътуване в страната и чужбина са нараснали през летните месеци

Средният разход при пътуване с лична цел на едно лице на възраст 15 и повече навършени години е 385.94 лв. в страната и 693.50 лв. в чужбина през третото тримесечие на 2021 година, сочат предварителните данни на НСИ

Икономика / България
3E news
116
article picture alt description

Снимка: архив 3e-news/Pixabay

Разходите за пътуване в страната и чужбина се нараснали през третото тримесечие, показват предварителните данни на НСИ. Средният разход при пътуване с лична цел на едно лице на възраст 15 и повече навършени години е 385.94 лв. в страната и 693.50 лв. в чужбина. Три месеца по-рано, през второто тримесечие, тези разходи съответно са 193.52 лв. в страната и 597.17 лв. в чужбина или разлика в първия случай (за страната е със 192.42 лв. повече), а във втория (за чужбина) – с 96.33 лева повече.

Докато разликата за професионално пътуване е значително по-малка, което показва, че служебните пътувания са били силно ограничени през периода юли-септември, което е нормално, като се има предвид, че това за отпускарските летни месеци. Според данните на НСИ, разходите на едно лице за професионално пътуване са средно 198.94 лв. в страната, в сравнение със 187.48 лв. или с 11.46 лв. повече, докато разходите в чужбина са 1 094.30 лв., спрямо 1 012.65 лв. за второто тримесечие или нарастване с 81.65 лева.

В структурата на разходите по видове с най-голям относителен дял в страната са тези за храна - 39.6%, докато в чужбина са разходите за транспорт - 33.8%.

През третото тримесечие на 2021 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в страната 1 327.7 хил. български граждани са реализирали туристически пътувания, като преобладаващата част от тях - 95.5%, са пътували само в страната, 4.0% - само в чужбина, а 0.5% са пътували както в страната, така и в чужбина.

Най-много са пътували българите на възраст 25 – 44 години - 659.6 хил., или 49.7% от всички пътували лица. Във всички възрастови групи преобладава относителният дял на пътуванията в страната, като най-висок е при лицата на възраст 15 - 24 години - 96.3% от пътувалите в тази възрастова група. Делът на пътувалите в чужбина лица на възраст 65 и повече години е 12.6% от пътувалите в тази възрастова група и е най-голям в сравнение с останалите групи.

По-голяма част от туристическите пътувания на лицата на възраст 15 и повече навършени години както в страната (70.4%), така и в чужбина (64.4%) са били с цел „почивка и екскурзия“.

През третото тримесечие на 2021 г. като самостоятелни са били регистрирани 1 573.1 хил., или 90.9% от общия брой лични пътувания. Относителният дял на самостоятелните пътувания без резервация в страната е 91.4%, а на тези в чужбина - 77.7%.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща