Георги Самандов: Предизвикателство пред България е организирането на „енергийни общности“

Енергетика / България
3E news
1015
article picture alt description

Няма започната наказателна процедура срещу България по повод на директива 2018/2001. Има уведомително писмо. Това каза служебният заместник-министър на енергетиката Георги Самандов по време на първата национална конференция "Умните мрежи в България - добри практики и перспективи" в София ТехПарк. Припомняме, че през 2018 г. като част от пакета "Чиста енергия за всички европейци", бяха представени Директива (ЕС) 2018/2001 за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници (RED II) и Директива (ЕС) 2019/944 за вътрешния пазар на електроенергия (IMED).

 

Още по темата

 Основен елемент от преразгледаните директиви е въвеждането на законова рамка, при която на производителите потребители се дава правото да потребяват, съхраняват или продават енергия от възобновяеми източници, произведена на техен обект. Просюмърите (производителите-потребители) могат да извършват тези дейности индивидуално (като домакинство или малки и средни предприятия) или като част от енергийната общност.

"По голяма част от текстовете се работи, така че мисля, няма да се стигне до наказателна процедура от Европейската комисия", изтъкна Самандов, цитиран от БТА. Той добави, че в момента екипът на министерството работи по процедурата по транспониране на европейския акт. Двата основни проблема, които се срещат по директивата, са свързани с инициирането на едно гише и енергийните общности.

Заместник-енергийният министър добави, че предизвикателства през България са организирането на т.нар."енергийни общности". Държавата е поела инициатива за транспониране на директива 2001, която е пряко свързана с директива 2019/944, която от своя страна описва правилата за вътрешен пазар на електрическа енергия.

Уточняваме, че сред препоръките е България да създаде комплексна нормативна уредба за енергийните общности, която да е съгласувана с Директивата за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници (RED II) и да създава регулаторна и правна сигурност за сектора. Това включва въвеждане на ясни процедури за присъединяване към мрежата, ясни правила, правна дефиниция на енергийна общност и обслужване на "едно гише" за всички проекти за енергийни общности.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща