Какви са перспективите за развитие на децентрализирани фотоволтаични системи и енергийни общности в България?

Енергетика / България
3E news
4677
article picture alt description

България е на прага на дългосрочна трансформация на енергийната си система. Като част от този процес ролята на децентрализираните фотоволтаични системи ще нараства все повече. Сред основните фактори за това са бързо спадащите разходи за инсталациите, трайното покачване на цените на електроенергията, както и нуждата да се намали енергийният и въглероден интензитет на икономиката. 

Ето защо днес за все повече малки и средни предприятия в България е по-икономично да инвестират в соларни проекти – без субсидии и без други финансови стимули от държавата. Този процес тече независимо от липсата на ясна политическа и нормативна рамка и въпреки наличието на множество административни и други пречки.

В същото време проектите, притежавани от групи граждани или енергийни общности, са все още  рядкост в България. В България липсва ясна и надеждна нормативна уредба за проекти за енергия от възобновяеми източници (ВЕИ), а понастоящем е налице и пропуск по отношение на транспонирането на Директивата на ЕС за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници (RED II). Тези пропуски в политиката затрудняват още повече развитието и на енергийните общности в България в сравнение с други държави – членки на ЕС.

Това са само част от изводите, до които достига авторски екип на консултантската фирма E3 Analytics в техните доклади за пречките и потенциала за развитие на децентрализираната енергия от соларни системи и енергийните общности в България.

На 16 юни (сряда) от 14:00 до 15:00 ч. през платформата Zoom ще бъде представен доклада „Развитие на децентрализираните фотоволтаични системи в България“ с фокус върху производителите-потребители (още известни като просюмъри) и по-конкретно предприятията.

Линк към регистрация и повече информация за събитието: https://tinyurl.com/solarbg

 Вторият доклад „Развитие на енергийните общности в България“ ще бъде представен на 24 юни (четвъртък) от 10 ч. като част от програмата на онлайн събитие посветено на финансови механизми за подпомагане развитието на общностни ВЕИ проекти.

Линк към регистрация за събитието: https://tinyurl.com/87f9t83h

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща