Правителството одобри отчет за концесията на блатно кокиче в България

Климат / Екология
3E news
139
article picture alt description

Снимка: Дарик

Правителството одобри Годишен отчет за 2020 г. за изпълнението на концесионен договор за добив на блатно кокиче.

Министерският съвет одобри Годишен отчет за 2020 г. за изпълнението на концесионен договор за добив на блатно кокиче. Анализът сочи, че се изпълняват условията на концесията и задълженията по договора, а находището се поддържа в добро състояние. Изводите в отчета са, че се спазват режимите, определени със Закона за защитените територии и Закона за биологичното разнообразие и посочени в заповедите за ежегодно ползване на вида.
Концесията е предоставена за 20 години, с гратисен период от 10 години, през които не се дължи годишно плащане. Дейностите по договора и на свързаните с него инвестиции се извършват със средства, осигурени от концесионера и на негов риск.

Добивът на блатно кокиче е разрешен в защитен местност „Блатото”, с. Палаузово, община Стралджа в  Ямболска област. 

Блатното кокиче е поставено под специален режим на ползване, съгласно Закона за биологичното разнообразие. Видът е включен и в Червената книга на България в категорията "застрашен", затова местообитанията му са обявени за защитени територии. Съдържа алкалоида галантамин, който е основно вещество, използвано във фармацевтичната промишленост за лечение на заболявания на нервната система.
 
На територията на страната има 16 естествени находища на блатно кокиче.

Блатното кокиче е в основата на известния в цял свят уникален български препарат "Нивалин", който се използва за лечение на периферните нерви. 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Екология:

Предишна
Следваща