БФА и БГВЕА също разкритикуваха предложените правила за търговия с електроенергия

Енергетика / България
3E news
763
article picture alt description

Източник: needpix.com

В разгара на безпрецедентната криза на енергийните пазари Комисията за енергийно и водно регулиране изненадващо обяви проект за изменение на Правилата за търговия с електрическа енергия („ПТЕЕ“). Именно тези правила са  основният нормативен акт регулиращ отношенията между всички участници на пазара на електрическа енергия. Това е записано в позицията на Българската фотоволтаична асоциация и Българската ветроенергийна асоциация.

Още по темата

Според тях предложените промени са стъпка в обратна посока на либерализацията на пазара, защото одържавяват свободните пазарни отношения в пазара на балансиращи услуги и концентрират огромен финансов ресурс в държавното енергийно дружество „ЕСО“ ЕАД, което е предпоставка за неефективност и непрозрачност.

Преките последици ще бъдат увеличаване на разходите на потребителите за електрическа енергия чрез значително по-високи разходи за балансиране. Липсва оценка за въздействието от предложените промени в ПТЕЕ върху пазарните участници, те не са обсъждани с участниците на електроенергийния пазар и заинтересованите страни – легитимни организации на потребителите, на производителите на електроенергия, търговци и балансиращи групи, а се предлагат административно и без ясни експертни мотиви. Аргументът, че предложенията са антикризисна мярка е несъстоятелен и подвеждащ, както и твърдението , че в пазарните обединения се обменя енергия с цел заобикаляне на задължението за продажба на БНЕБ.

Неспазването на задължението за задължителна продажба на организиран борсов пазар на целия обем произведена енергия (с изключение тази произведена от производители под 500 МВт) е възможно в групи с участието на потребители и производители, но е добре охранявано от норми в ПТЕЕ.

Следва да подчертаем, че подобни предложения са правени в миналото и след анализ и обществена консултация са били оттегляни като противоречащи с принципите на свободна търговия и либерализацията на електроенергийния пазар. Наред с безспорните пороци на предложените промени в ПТЕЕ, още по-озадачаваща е тяхната поява в момент на екстремно високи цени на електрическа енергия, които те биха увеличили допълнително.

Не на последно място, предложенията за отнемане свободата на пазарните участници за свободно обединение за намаляване на разходите за балансиране ще увреди електроенергийния пазар в България и ще изпрати негативен сигнал за непредвидимост и несигурност на инвестиционната среда. Крайно лоша регулаторна практика е в средата на ценовия период, от днес за утре, да се променя регулация, която определя средносрочно търговските отношения между всички участници.

Предложените от КЕВР промени в балансиращия пазар ще имат пряк негативен ефект върху инвестиционните намерения за изграждане на нови централи от възобновяеми източници, защото ще отрази в много по-високи разходи за балансиране.

Дни след като България е изцяло интегрирана в Европейския електроенергиен пазар на електроенергия в пазарен сегмент „Ден напред“, което дава уникална възможност на страната, възползвайки се от конкурентните предимства по отношение на висок ветрови и слънчев потенциал, да търгува електроенергия с произход България на останалите европейски пазар и по този начин да допринася за положителния търговски баланс, подобна регулаторна промяна ще се отрази пагубно върху постигнатия пазарен напредък. Като допълнителна последица ще направи невъзможно постигането на заложените цели за нови ВЕИ мощности в Плана за възстановяване и развитие, изпратен до ЕК преди дни.

Като членове на европейските асоцииации на ветроенергийната и фотоволтаичната индустрия, ще отнесем въпроса за разглеждане пред компетентните дирекции на Европейската комисия и ще настояваме действията на българските власти по отношение непазарната среда за инвестициите във възобновяеми източници, да бъдат част от разговорите по Плана за възстановяване и устойчивост.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща