„Булгаргаз“: Внасяме максимално възможните количества азерски газ

Енергетика / България
3E news
1066
article picture alt description

Сагата, наречена „азерски газ“ от месеци продължава да се обсъжда на различни нива и от различни експерти, които често си служат с недостатъчно добре аргументирани доводи по един или друг въпрос. Темата е особено чувствителна в период, в който цените на синьото гориво достигат на фючърсните пазари високи ценови нива. Спекулациите в една, или друга посока са в състояние да нанесат имиджови щети и затова компаниите са изключително внимателни в коментарите си.

„Булгаргаз“ за пореден път излиза със становище по въпроса, което публикуваме без редакторска намеса.

С убеждението, че обществото трябва да знае истината, „Булгаргаз“ ЕАД представя важна информация относно изпълнението на договора за доставка на природен газ от Азербайджан за българския пазар. Повод за това са неверни твърдения в публичното пространство, които за съжаление се използват за предизборни цели, както и в защита на частни бизнес интереси.

Преди всичко е важно да се знае, че от 31.12.2020 г. „Булгаргаз“ ЕАД внася максимално възможните количества азерски природен газ, които достигат до България по временен маршрут, при възможно най-добро съобразяване с изискванията за сигурност на доставките.

Причината да се използва временен маршрут е липсата на трасето, определено в договора за доставка - гръцкобългарската газова връзка IGB (интерконектора IGB).

Както е известно, проектът за този газопровод се изпълнява от гръцко-българската компания „Ай Си Джи Би“ АД и по различни причини въвеждането на газопровода в експлоатация се отлага няколко пъти. Проектната компания е компетентна да информира обществеността по всички въпроси, свързани с графика на строителните работи и изпълнението на проекта. Неверните твърдения относно възможностите „Булгаргаз“ ЕАД да внася пълния обем природен газ по алтернативни маршрути, внушенията, че българското дружество свободно може да избира кога и къде да получава газа, както и абсолютно безпочвените обвинения за „реекспорт на евтин азерски газ“ и за наличие на възможност за виртуални сделки (суапови сделки), говорят за некомпетентност и за неразбиране на бизнеса с природен газ.

Лицата, отправящи тези твърдения, правят това напълно произволно, без да носят отговорност за думите и действията си. С разпространяването на дезинформация се прави опит да се създаде проблем там, където той не съществува.

Наскоро извънредният и пълномощен посланик на Република Азербайджан в България Хюсейн Хюсейнов заяви съвсем ясно пред българската общественост, че заради забавянето на строителството на интерконектора азербайджанската компания не може да доставя азерски газ на българския пазар в договорените количества в размер на 1 млрд. куб. метра годишно. Азерският доставчик очаква да започне да доставя пълния договорен обем след пускането в експлоатация на интерконектора IGB.

Изявлението на посланика оборва напълно теориите за отказ на българската страна от азерски газ под каквато и да е форма и потвърждава информацията, която „Булгаргаз“ ЕАД вече неколкократно представя в отговор на големия обществен интерес.

Предприети действия от „Булгаргаз“ ЕАД във връзка с използване на алтернативен газопровод в Гърция поради липсата на газопровода IGB Съгласно договора на „Булгаргаз“ ЕАД с азерската страна природният газ от Каспийския регион следва да се доставя на входа на газопровода IGB на точка Комотини в Гърция, от където газът се транспортира до българската газопреносна мрежа на входна точка Стара Загора. За тази цел, „Булгаргаз“ ЕАД има сключен договор за пренос с проектната компания „Ай Си Джи Би“ АД за 25 години, който гарантира преноса на цялото количество газ от Азербайджан по IGB.

През 2020 г. „Булгаргаз“ ЕАД беше информирано от азерския доставчик, че доставките на природен газ започват на 31.12.2020 г. на точка Комотини. По това време обаче, както и до момента, българо-гръцкият газов интерконектор не беше завършен и поради това преносът на природен газ по него беше и все още e невъзможен.

Липсващият газопровод IGB постави „Булгаргаз“ ЕАД в ситуация да не може да изпълнява договора си с азерския доставчик. С цел да избегне загубите и да получава доставки, „Булгаргаз“ ЕАД с подкрепата на „Български енергиен холдинг“ ЕАД и Министерството на енергетиката успя да договори с азерската страна временна доставка на газ по друг газопровод с входна точка Неа Месемврия, на около 300 км от Комотини. Важно е да се знае, че азерският доставчик няма договорно задължение да доставя на друга точка, освен Комотини, както и да влиза в преговори за смяна на точката на доставка или да доставя пълния обем природен газ на друга точка на доставка. В хода на проведените преговори, „Булгаргаз“ ЕАД успя да убеди азерската компания да приеме временния маршрут с всички условности и рискове от него.

Използването на временния маршрут е свързано и с допълнителни разходи, които оскъпяват доставката. Договорените количества природен газ за временния период на доставки до 30.09.2021 г. бяха максимално възможните, за които азерската страна даде своето съгласие отчитайки извънредните обстоятелства. „Булгаргаз“ ЕАД оценява конструктивния подход, проявеното разбиране и съгласие от компанията от Азербайджан да достави максималните възможни количества. През март 2021 г., „Булгаргаз“ ЕАД беше информирано от „Ай Си Джи Би“ АД, че газопроводът IGB няма да бъде готов през 2021 г. и пускането му в експлоатация се отмества във времето до 01.07.2022 г. Отлагането на въвеждането в експлоатация на IGB отново наложи „Булгаргаз“ ЕАД да проведе спешни и интензивни преговори с доставчика от Азербайджан, в резултат на които временният период на доставки по алтернативния маршрут беше удължен до 30.06.2022 г. Отново беше договорено да се доставят максимално възможните количества природен газ, отчитайки всички условности на алтернативния маршрут и възможностите за доставка на азерския доставчик.

Разразилата се енергийна криза в Европа категорично доказва, че България трябва да разполага с възможности за физически доставки от различни източници. За разлика от България, повечето съседни държави имат физически достъп до тръбопроводен газ, терминали за втечнен природен газ, а някои дори имат собствен добив.

„Булгаргаз“ ЕАД ще продължи да залага на конкурентни доставки от всички налични източници, както и да търси възможности за допълнително диверсифициране на доставките в интерес на българския потребител.

Още веднъж категорично заявяваме, че всички ценови ползи от азерския газ (както и от газа от всички други източници) влизат в ценовия микс на обществения доставчик и от тях се възползват всички клиенти на „Булгаргаз“ ЕАД.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща