Брюксел финансира с €1.5 млрд. иновативни проекти в помощ на зеления преход

Процедурата за кандидатстване вече е опростена, одобряването на предложенията ще се случва само на един етап

Свят
3E news
905
article picture alt description

Източник: ЕК

Брюксел ще инвестира 1.5 млрд. евро в новаторски проекти за създаване на чисти технологии. В тази връзка Европейската комисия отправя втората покана за представяне на предложения за широкомащабни проекти по линия на Фонда за иновации — една от най-големите програми за демонстриране на новаторски нисковъглеродни технологии в света, за чието финансирана се използват приходи от търговията с квоти за емисии парникови газове. Отделеният бюджет ще бъде използван за финансиране на внедряването на революционни технологии в областта на енергията от възобновяеми източници, енергоемките отрасли, съхранението на енергия и улавянето, използването и съхранението на въглероден диоксид.

“Фондът за иновации спомага за увеличаване на мащаба на технологичните решения, необходими за екологичния преход. С настоящата покана ще подкрепяме иновативни проекти, ще ускоряваме изпълнението им и ще ги пускаме възможно най-бързо на пазара. Тази инвестиция ще подкрепи декарбонизацията на европейската икономика, ще проправи пътя към неутралност по отношение на климата до 2050 г. и ще утвърди водещата позиция на европейските технологии в световен мащаб”, коментира заместник-председателят на ЕК Франс Тимерманс.

На база натрупания опит и значителния брой кандидати при първата покана за представяне на предложения и портфейла от силни проекти, ЕК опрости процеса на кандидатстване, който понастоящем се състои само от един етап. Това ще намали значително периода от подаването на заявлението до отпускането на безвъзмездни средства.

Проектите ще бъдат оценявани в зависимост от техния потенциал за избягване на емисии парникови газове, новаторския им потенциал, тяхната финансова и техническа издържаност и потенциала им за увеличаване на мащаба и разходната ефективност. Поканата е отворена за проекти от всички държави—членки, както и от Исландия и Норвегия. Крайният срок за кандидатстване е 3 март 2022 г.

За проекти, които са обещаващи, но не достатъчно добре развити за получаване на безвъзмездни средства, Европейската инвестиционна банка ще предоставя помощ за разработване.

Проектите могат да бъдат подавани чрез портала на ЕС за финансиране и възлагане на обществени поръчки, на който са публикувани повече подробности относно процедурата като цяло. Крайният срок за подаване на кандидатури е 03 март 2022 г. Кандидатите ще бъдат информирани за резултатите от оценката през третото тримесечие на 2022 г. Предоставянето на безвъзмездни средства и подписването на проектите ще се осъществят през четвъртото тримесечие на 2022 г.

На 10 ноември ще бъде организиран информационен ден, на който потенциалните кандидати и заинтересованите страни ще получат информация и ще могат да зададат въпроси относно новата покана.

С приходи от над 25 млрд. евро до 2030 г. (в зависимост от цената на въглеродните емисии), Фондът за иновации има за цел да създаде подходящи финансови стимули за дружествата и публичните органи да инвестират още сега в следващото поколение нисковъглеродни технологии и да даде на дружествата от ЕС стартово предимство, за да станат световни технологични лидери.

Съгласно най-новите предложения за осъществяване на Европейския зелен пакт Фондът ще бъде значително увеличен, за да насочи още повече инвестиции в революционни екологични технологии.

Фондът за иновации се изпълнява от Европейската агенция за климата, инфраструктурата и околната среда (CINEA), а Европейската инвестиционна банка предоставя помощ за разработване на обещаващи проекти, които още не са готови за пълно кандидатстване.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Свят:

Предишна
Следваща