Пореден седмичен обрат на БФБ: три от четирите индекса на загуба и един на печалба

С най-голям седмичен спад завърши BG REIT (-1.28%), следван от BGRX 40 (-0.05%) и с най-малко понижение е SOFIX (-0.03%), а единствен на печалба приключи BGTR 30 (+0.11%)

Икономика / Финанси
Георги Вулов
684
article picture alt description

Пореден обрат на Българската фондова борса (БФБ) през отминалите пет работни дни (18 – 22 октомври) – три от четирите индекса са на загуба и един на печалба. Седмица по-рано (11 – 15 октомври) ситуацията беше противоположна – три от индексите бяха на печалба и само един на загуба.

С най-голям седмичен спад през отминалата работна седмица е имотният BG REIT (-1.28%), следван от широкия BGRX 40 (-0.05%) и с най-малко понижение е българският индекс на „сините чипове“ SOFIX, отразяващ динамиката на търговия с 15-те най-ликвидни публични компании на БФБ (-0.03%). Единствен на печалба приключи седмицата равно претегленият BGTR 30 (+0.11%). Преди това (11 – 15 октомври) най-висок ръст отчете SOFIX (+0.53%), следван BGBX 40 (+0.35%) и BG REIT (+0.14%), а единствен на загуба беше BGTR 30 (-0.15%).

Още по темата

Месечна равносметка

От началото на октомври и четирите индекса са на загуба: SOFIX (-1.81%), BGBX 40 (-1.79%), BGTR 30 (-1.33%) и BG REIT, който е с най-голямо понижение (-2.34%).

За септември равносметката показва: три от индексите са на печалба и само BG REIT завършва с понижение (-1.32%). С най-голям ръст приключва деветия месец BGBX 40 (+5.54%), следван от BGTR 30 (+4.57%) и с най-малък ръст е SOFIX (+3.40%).

Откакто на 13 март беше обявено извънредното положение, а след това и извънредната епидемиологична обстановка (удължена до 30 ноември), заради коронавирусната пандемия, до 22 октомври 2021 г. SOFIX e със значителен ръст от 25.60%, а от началото на 2021 г. повишението е още по-голямо, с 28.43% и общ оборот от 104 093 010 лева на включените в българския бенчмарк 15 публични дружества.

Като се има предвид, че три от четирите индекса са на загуба, през отминалата работна седмица

БФБ отчете значително по-нисък оборот

спрямо предходната (11-15 октомври), като са осъществени 1 330 сделки с 2 601 078 лота за 8 441 764 лева, спрямо 1 136 сделки с 4 311 399 лота за 15 550 837 лева или 194 сделки повече, но с 1 710 321 лота и 7 109 073 лева по-малко.

Съществената разлика се дължи на факта, че през отминалата работна седмица над 1 милион лева оборот са реализирали само две дружества, докато в предходната са били 4, при това над 2 милиона лева всяко. Освен това, седмичен оборот над 200 000 лева през отминалите пет работни дни са осъществили 8 дружества, спрямо 11 в предходната седмица.

Тази седмица лидер е Инфинити Капитал АД (INF1) с реализирани 186 сделки за 1 377 226 лева; на второ място е Кепитъл Консепт Лимитед АД (CCL) с 2 сделки за 1 003 392 лева; Топлофикация-Бургас АД (TPLB) с 2 сделки за                999 998 лева; Холдинг Варна АД (HVAR) с 11 сделки за 836 360 лева; Делта кредит АДСИЦ - София (DLC) с 5 сделки за 349 111 лева; ЧЕЗ Електро България АД (CEZE) с 6 сделки за 317 600 лева; ЧЕЗ Разпределение България АД (CEZD) с 23 сделки за 261 020 лева; НДФ Динамик (DYN) с 4 сделки за 239 434 лева.

Прави впечатление, че в групата на най-оборотните емисии за втора поредна седмица попадат само 2 дружества: Топлофикация-Бургас АД (TPLB) и Кепитъл Консепт Лимитед АД (CCL).

След като три от четирите индекса завършиха с понижение,

губещите акции са повече от печелившите

при съотношение 50% за губещите към 38% за печелившите и 12 на сто без промяна. При другите показатели също преобладават губещите: при сделките (51% за губещите към 42% за печелившите и 7 на сто без промяна), при обемите обороти (34% за губещите към 33% за губещите и 33 на сто без промяна) и при търгуваните емисиите (38% за губещите към 35% за печелившите и 27 на сто без промяна).

Динамика на българските индекси*

Седмичният преглед (18 – 22 октомври) показва, както вече посочихме, че три от четирите индекса са на загуба и един е на печалба:

- при SOFIX е отчетен минимален спад с 0.03%, след като в предходната седмица беше с най-голям ръст от 0.53%. През отминалите пет работни дни с акциите на 15-те най-ликвидни компании, включени в SOFIX, са реализирани сделки с 311 278 лота за 1 715 890 лева, спрямо 1 284 652 лева седмица по-рано;

- при BGBX 40 понижението е с 0.05%, след като в предходната седмица завърши с повишение от 0.35%. През отминалите пет работни дни с акциите на 40-те компании, включени в широкия измерител, са сключени сделки с 455 008 лота за 2 776 116 лева, спрямо 2 467 976 лева седмица по-рано;

- при BGTR 30, единствен е на печалба с 0.11%, след като в предходната седмица беше единственият с понижение от 0.15%. През отминалата седмица с акциите на 30-те компании, включени в равно претегления измерител, са реализирани сделки с 364 390 лота за 2 278 557 рева, спрямо 4 633 472 лева седмица по-рано;

- имотният BG REIT е с най-голяма загуба от 1.28%, след като в предходната седмица беше с ръст от 0.14%. През отминалите пет работни дни с акциите на 7-те AДСИЦ, включени в измерителя, са осъществени сделки с 63 927 лота за 161 465 лева, спрямо 273 019 лева седмица по-рано.

Най-печелившите акции

- Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ (FAM) е начело в групата на най-печелившите емисии с ръст от 17.65% и седмичен оборот от 130 042 лева, при последна цена от 2.000 лв./акция и пазарна капитализация от 1 300 000 лева;

- Инфинити Капитал АД (INF1) е с повишение от 7.50% и седмичен оборот от 1 377 226 лева, при последна цена от 1.720 лв./акция и пазарна капитализация от 6 235 000 лева;

- Биодит АД (BDT) е на печалба с 6.58% и седмичен оборот от 84 184 лева, при последна цена от 1.620 лв./акция и пазарна капитализация от 22 389 344 лева;

- Албена АД (ALB) е с ръст от 6.45% и седмичен оборот от 93 767 лева, при последна цена от 33.000 лв./акция и пазарна капитализация от 141 013 158 лева;

- Градус АД (GR6) е с повишение от 6.06% и седмичен оборот от 25 476 лева, при последна цена от 1.400 лв./акция и пазарна капитализация от 341 052 194 лева.

Най-губещите акции

- Стара планина Холд АД (SPH) е начело в групата на най-губещите емисии със спад от 6.86% и седмичен оборот от 24 868 лева, при последна цена от 9.500 лв./акция и пазарна капитализация от 199 500 000 лева;

- Син Карс Индъстри АД (SIN) е с понижение от 3.82% и седмичен оборот от 33 880 лева, при последна цена от 1.260 лв./акция и пазарна капитализация от 25 885 023 лева;

- Еврохолд България АД (EUBG) e на загуба с 3.74% и седмичен оборот от 52 301 лева, при последна цена от 2.060 лв./акция и пазарна капитализация от 536 630 000 лева;

- ЧЕЗ Електро България АД (CEZE) е със спад от 3.33% и седмичен оборот от 317 600 лева, при последна цена от 29 000.000 лв./акция и пазарна капитализация от 145 000 000 лева;

- Българска фондова борса АД (BSE) е на загуба с 3.16% и седмичен оборот от 113 972 лева, след като преди това попадаше три поредни седмици сред най-печелившите емисии. През отминалите пет работни дни последната цена на акциите на БФБ е била 9.200 лв./брой и по ни-ска пазарна капитализация до 60 562 312 лева от 62 537 170 лева седмица по-рано.

Енергийните компании на БФБ

През отминалите пет работни дни (18 – 22 октомври) с книжата на:

- ЧЕЗ Разпределение България АД (CEZD) са реализирани сделки с 910 акции за 261 018 лева, след което цената им не се е променила, при последна цена от 288.000 лв./акция и непроменена пазарна капитализация от 555 264 000 лева;

- ЧЕЗ Електро България АД (CEZE) са реализирани сделки с 11 акции за 317 600 лева само на 22 октомври, след което цената им се е понижила с 3.33 %, при последна цена от 29 000.000 лв./акция и пазарна капитализация от 145 000 000 лева;

- Синергон Холдинг АД (SNRG) са реализирани сделки с 11 000 акции за 7 430 лева на 21 октомври, след което цената им се е понижила с 4.93%, при последна цена от 0.675 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 12 392 223 лева от 13 034 783 лева от 8 октомври;

- КМ Грийн Енерджи Фонд АД (CGRN) не са реализирани сделки, като последната е била н 8 октомври с 40 400 акции за 57 368 лева, след което цената им не се е променила, при последна цена от 1.420 лв./акция и непроменена пазарна капитализация от 18 936 935 лева;

- Елхим Искра АД (ELHM) са реализирани сделки с 1 300 акции за 1 070 лева, след което цената им се е понижила с 4.12%, при последна цена от 0.815 лв./брой о по-ниска пазарна капитализация до 20 463 354 лева от 21 342 149 лева седмица по-рано;

- Топлофикация-Русе ЕАД (TPLR) са реализирани сделки с 219 акции за 701 лева на 19 октомври, след което цената им се е повишила с 2.56%, при последна цена от 3.200 лв./акция и по-висока пазарна капитализация до 90 717 286 лева от 88 449 354 лева седмица по-рано; на БФБ се търгуват и облигации на Топлофикация-Русе АД (T0F1), като през отминалите пет работни дни не са реализирани сделки, а последните са били на 6 и 7 април с 621 лота за 621 000 лева, след което цената им не се е променила;

- Топлофикация-Бургас АД (TPLB) са реализирани сделки само на 21 октомври с 662 250 акции за 999 998 лева, след което цената им е спаднала с 0.66% при последна цена от 1.510 лв./брой и по-ниска пазарна капитализация до 43 666 162 лева от 43 955 342 лева седмица по-рано;

- Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA) са реализирани сделки с облигации на дружеството на 21 октомври с 90 дългови лота за 90 000 лева, след което цената на облигациите не се е променила;

- ТЕЦ Марица 3 АД (6TMA) не са реализирани сделки с облигации на дружеството, като последната е била на 9 февруари 2021 г., когато са изтъргувани 150 лота за 150 000 лева, след което цената на облигациите се е понижила с 1.31%;

- ТЕЦ - Бобов дол ЕАД (TC8A) не са реализирани сделки с дългови книжа на дружеството, като последната е била на 28 септември с 35 дългови лота за 35 000 лева, след което цената на облигациите не се е променила.

* Сборът от оборота на четирите индекса е по-голям от общия седмичен оборот на БФБ, защото едни и същи емисии са включени в два и повече индекса.

Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база на Infostock.bg.

Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Финанси:

Предишна
Следваща