SOFIX с най-голяма загуба на БФБ през първата пълна седмица на октомври

Следващ по понижение е широкият BGBX 40 (-1.37%), следван от имотния BG REIT (-0.87%) и равно претегления BGTR 30 (-0.67%)

Икономика / България
Георги Вулов
666
article picture alt description

Българският индекс на „сините чипове“ SOFIX, отразяващ динамиката на търговия с 15-те най-ликвидни публични компании на Българската фондова борса (БФБ), отчете най-голяма седмична загуба (-1.69%) в сравнение с останали три измерителя през отминалите пет работни дни (4-8 октомври). Следващ по загуба е широкият BGBX 40 (-1.37%), следван от имотния BG REIT (-0.87%) и равно претегления BGTR 30 (-0.67%).

Преди това (27 септември – 1 октомври) три от четирите индекса завършиха с печалба, при това за втора поредна седмица: най-голям седмичен ръст регистрира SOFIX (+3.15%), следван от BGBX 40 (+1.76%), равно претегления BGTR 30 (+1.26%), единствен имотният BG REIT приключи с минимална загуба (-0.02%).

Месечната равносметка

за септември показва: три от индексите са на печалба и само BG REIT завършва с понижение (-1.32%). С най-голям ръст приключва деветия месец BGBX 40 (+5.54%), следван от BGTR 30 (+4.57%) и с най-малък ръст е SOFIX (+3.40%).

Откакто на 13 март беше обявено извънредното положение, а след това и извънредната епидемиологична обстановка (удължена до 30 ноември), заради коронавирусната пандемия, до 8 октомври 2021 г. SOFIX e със значителен ръст от 24.98%, а от началото на 2021 г. повишението е още по-голямо, с 27.80% и общ оборот на включените в българския бенчмарк 15 публични дружества от 101 092 468 лева.

След като и четирите индекса са на загуба, през отминалата работна седмица

БФБ отчете значително по-нисък оборот

спрямо предходната (27 септември – 1 октомври), като са осъществени 1 484 сделки с 3 127 162 лота за 10 230 761 лева, спрямо 2 300 сделки с 6 943 862 лота за 40 812 974 лева или с 816 сделки, 3 816 700 лота и 30 582 213 лота по-малко.

Седмичен оборот над 200 000 лева през отминалите пет работни дни са реализирали 7 дружества, спрямо 12 в предходната седмица, но огромната разлика в оборота се дължи на факта, че през периода 27 септември – 1 октомври едно дружество (ТК-Холд АД (TCH) реализира оборот за над 30 млн. лева.

Тази седмица лидер е Топлофикация-Русе АД (TPLR) с реализирани 2 сделки с акции на дружеството за 2 778 048 лева; на второ място е Доверие Обединен Холдинг АД (DUH) с 295 сделки за 1 223 209 лева; Топлофикация-Бургас АД (TPLB)  с 2 сделки за 1 149 999 лева; Алтерко АД (A4L) със 101 сделки за 819 807 лева; Ай Ти Еф Груп АД (ITFA) с 14 сделки с облигации на дружеството за 252 965 лева; Адванс Терафонд АДСИЦ (ATER) с 93 сделки за 232 956 лева; Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД (TBS) с 62 сделки за 204 329 лева.

За отбелязване е, че търговията с акции и облигации на три топлофикационни дружества: в Русе (2 778 048 лева), Бургас (1 149 999 лева) и Враца (191 000 лева), общо 4 119 077 лева представлява 40.3% от седмичния оборот на БФБ. Досега никое от трите дружества не е уведомило официално БФБ за сделките, но най-вероятно в установения от закона срок това ще бъде сторено, за да се разбере каква е промяната и има ли такава в структурата на тяхната собственост.

Прави впечатление, че в групата на най-оборотните емисии за втора поредна седмица попадат 3 дружества: Доверие Обединен Холдинг АД (DUH), Алтерко АД (A4L) и Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД (TBS).

След като и четирите индекса завършиха с понижения,

губещите акции са повече от печелившите

при съотношение 78% за губещите към 9% за печелившите и 13 на сто без промяна. При другите показатели също преобладават губещите: при сделките (43% за губещите към 30% за печелившите и 8 на сто без промяна), при обемите обороти (70% за губещите към 17% за печелившите и 13 на сто без промяна) и при търгуваните емисиите (43% за губещите към 34% за печелившите и 23 на сто без промяна).

Динамика на българските индекси*

Седмичният преглед (4 – 8 октомври) показва, както вече посочихме, че и четирите индекса са на загуба:

- при SOFIX е отчетен най-голям спад с 1.69%, след като в предходната седмица беше с ръст от 3.15%. През отминалите пет работни дни с акциите на 15-те най-ликвидни компании, включени в SOFIX, са реализирани сделки с 708 245 лота за 3 386 288, спрямо 6 481 272 лева седмица по-рано;

- при BGBX 40 понижението е с 1.37%, след като в предходната седмица завърши с нарастване от 1.76%. През отминалите пет работни дни с акциите на 40-те компании, включени в широкия измерител, са сключени сделки с 889 428 лота за 4 185 118 лева, спрямо 8 226 166 лева седмица по-рано;

- при BGTR 30 загубата е с 0.67%, след като в предходната седмица се повиши с 1.26%. През отминалата седмица с акциите на 30-те компании, включени в равно претегления измерител, са реализирани сделки с 850 885 лота за 4 001 564 лева, спрямо 8 054 344 лева седмица по-рано;

- имотният BG REIT спадна с 0.87%, след като и в предходната седмица единствен беше с понижение, макар и минимално, от 0.02%. През отминалите пет работни дни с акциите на 7-те AДСИЦ, включени в измерителя, са осъществени сделки с 200 002 лота за 572 053 лева, спрямо 1 443 492 лева седмица по-рано.

Най-печелившите акции

- Биодит АД (BDT) e начело в групата  на най-печелившите емисии с ръст от 12.50% и седмичен оборот от 26 919 лева, при последна цена от 1.620 лв./акция и пазарна капитализация от 22 389 344 лева;

- М+С хидравлик АД (MSH) е с повишение от 6.02% и седмичен оборот от 71 943 лева, при последна цена от 8.800 лв./акция и пазарна капитализация от 347 117 760 лева;

- Българска фондова борса АД (BSE) е с ръст от 3.95% и седмичен оборот от 145 879 лева, след като в предходната седмица емисията беше сред петте най-губещи, при последна цена от отминалите пет работни дни от 9.200 лв./акция и по-висока пазарна капитализация до 60 562 312 лева от 58 258 311 лева седмица по-рано;

- Синтетика АД (SYN) е с печалба от 1.69% и седмичен оборот от 66 653 лева, при последна цена от 48.200 лв./акция и пазарна капитализация от 144 600 000 лева;

- Софарма Трейдинг АД (SFT) е с повишение от 1.63% и седмичен оборот от 129 457 лева, при последна цена от 4.980 лв./акция и пазарна капитализация от 170 694 729 лева.

Най-губещите акции

- Синергон Холдинг АД (SNRG) е начело в групата на най-губещите емисии със спад от 15.48% и седмичен оборот от 14 842 лева, при последна цена от 0.710 лв./акция и пазарна капитализация от 13 034 783 лева;

- Стара планина Холд АД (SPH) е с понижение от 5.61% и седмичен оборот от 94 410 лева, като попада в тази група за второ поредна седмица, когато цената на акциите спадна с 6.96%. През отминалата седмица последната цена е била 10.100 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 212 100 000 лева 224 700 000 лева седмица по-рано;

- Софарма АД (SFA) e на загуба с 5.03% и седмичен оборот от 118 514 лева, при последна цена от 3.780 лв./акция и пазарна капитализация от 509 536 058 лева;

- Еврохолд България АД (EUBG) е със спад от 4.63% и седмичен оборот от 142 321 лева, след като в предходната седмица беше в групата на печелившите емисии с ръст от 6.93%. През отминалата седмица последната цена е 2.060 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 536 630 000 лева от 562 680 000 лева седмица по-рано;

- ЕМКА АД (EMKA) е с понижение от 4.12% и седмичен оборот от 51 047 лева, след като в предходната седмица беше сред най-печелившите емисии с повишение от 16.17%. През отминалата седмица последната цена е била 3.720 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 80 722 981 лева от 84 194 937 лева седмица по-рано.

Енергийните компании на БФБ

През отминалите пет работни дни (4 – 8 октомври) с книжата на:

- ЧЕЗ Разпределение България АД (CEZD) са реализирани сделки с 14 акции за 4 032 лева, след което цената им не се е променила, при последна цена от 288.000 лв./акция и непроменена пазарна капитализация от 555 264 000 лева;

- ЧЕЗ Електро България АД (CEZE) не са реализирани сделки, като последната е била на 30 август с 1 акция за 30 000 лева, след което цената им не се е променила, при последна цена от 30 000 лв./акция и пазарна капитализация от 150 000 000 лева;

- Синергон Холдинг АД (SNRG) са реализирани сделки с 21 233 акции за 14 842 лева, след което цената им се е понижила с 15.48%, при последна цена от 0.710 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 13 034 783 лева 15 421 433 лева седмица по-рано;

- КМ Грийн Енерджи Фонд АД (CGRN) са реализирани сделки само на 8 октомври с 40 400 акции за 57 368 лева, след което цената им не се е променила, при последна цена от 1.420 лв./акция и непроменена пазарна капитализация от 18 936 935 лева;

- ЕМКА АД (EMKA) Севлиево са реализирани сделки с 13 728 акции за 51 047 лева, след което цената им се е понижила с 4.12%, при последна цена от 3.720 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 80 722 981 лева от 84 194 937 лева седмица по-рано;

- Елхим Искра АД (ELHM) не са реализирани сделки, като последната е била на 1 октомври със 100 акции за 85 лева, след което цената им се е понижила с 2.30%, при последна цена от 0.850 лв./акция и непроменена пазарна капитализация от 21 342 149 лева;

- Топлофикация-Русе ЕАД (TPLR) са реализирани 2 сделки на 4 и 7 октомври с 890 400 акции за 2 778 048 лева, след което цената им се е понижила с 2.50%, при последна цена от 3.120лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 88 449 354 лева от 90 717 286 лева седмица по-рано; на БФБ се търгуват и облигации на Топлофикация-Русе АД (T0F1), като през отминалите пет работни дни не са реализирани сделки, а последните са били на 6 и 7 април с 621 лота за 621 000 лева, след което цената им не се е променила;

- Топлофикация-Бургас АД (TPLB) са реализирани сделки на 4 и 8 октомври със 766 666 акции за 1 149 999 лева, след което цената им се е понижила с 3.23%, при последна от 1.500 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 43 376 982 лева от 44 822 881 лева седмица по-рано;

- Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA) е реализирана една сделка с облигации на дружеството на 7 октомври със 191 лота за 191 000 лева, след което цената на облигациите не се е променила;

- ТЕЦ Марица 3 АД (6TMA) не са реализирани сделки с облигации на д, като последната е била на 9 февруари 2021 г., когато са изтъргувани 150 лота за 150 000 лева, след което цената на облигациите се е понижила с 1.31%;

- ТЕЦ - Бобов дол ЕАД (TC8A) не са реализирани сделки, като последната е била на 28 септември с 35 лота на дружеството за 35 000 лева, след което цената на облигациите не се е променила.

* Сборът от оборота на четирите индекса е по-голям от общия седмичен оборот на БФБ, защото едни и същи емисии са включени в два и повече индекса.

Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база на Infostock.bg.

Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света.

Още за пазара на акции в България:

БФБ завърши последната седмица на септември с печалби за три от четирите индекса

Нов обрат: индексите на БФБ на печалба през четвъртата седмица на септември

Пореден обрат: индексите на БФБ на загуба през третата работна седмица на септември

Печалбите се върнаха на БФБ през втората кратка работна седмица на септември

 

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща