Rystad Energy: Европейският електроенергиен сектор трябва да мине през големи промени, за да постигне целите на „Готови за 55“

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
867
article picture alt description

Европейският съюз (ЕС) разшири целта си за климата до 2030 г. това лято, като има за цел да намали емисиите на парникови газове с 55% до края на десетилетието в сравнение с нивата от 1990 г.

Предишната поставена цел беше за 40%. Този така наречен пакет „Готови за 55“ обхваща широк спектър от сектори и области, но се очаква повечето нови политики и предложения за политики да повлияят пряко или косвено на енергийния сектор. Следователно, енергийният сектор е ключов за ЕС да постигне своята амбициозна цел.

На фона на някои предизвикателства, Rystad Energy очаква общите емисии на електроенергийния сектор на ЕС да не достигнат целта си, но само малко. Това означава, че предстоящото десетилетие може да осигури възможност за растеж на държавите-членки, които трябва да наваксат. По-задълбочените изследвания на 31 европейски държави (включително някои държави извън ЕС) показват, обаче, че по-широкият регионален енергиен сектор трябва ред по ред да мине през големи промени, които биха го довели към глобалните амбиции.

Готови за 55

Шест от девет области, очертани в пакета „Готови за 55“, засягат енергийния сектор, сочи анализът на Rystad Energy. Схемата за търговия с емисии (СТЕ) например, е един от основните инструменти на ЕС за намаляване на емисиите и сега ще обхваща повече сектори, а предложените годишни съкращения на емисиите ще бъдат по-съществени.

Включването на повече сектори увеличава търсенето на въглеродни сертификати. В същото време, тъй като ЕС ограничава предлагането на сертификати, цената на квотите за CO2 може да се увеличи. Ако цените на въглерода продължат да нарастват отвъд рекордно високите нива от над 60 евро (70,2 долара) на тон, наблюдавани тази година, производителите на електроенергия ще бъдат пряко засегнати – производството на въглищна енергия ще бъде засегнато особено силно, тъй като то е с най-високите генерирани емисии на MWh.

Едно от последствията тогава биха могли да бъдат по-високите цени на електроенергията, които обикновено се предават на потребителите, но също така и увеличеното превключване на газ към въглища (когато европейските цени на газа се върнат към по-нормални нива от тези, наблюдавани наскоро през 2021 г.). Въпреки това, по-високите цени на въглерода в ЕС могат да доведат до развитието на още по-конкурентоспособен пазар на възобновяема енергия в сравнение с енергията от изкопаеми горива, което е една от крайните цели.

Емисии в енергетиката в Европа

Тъй като се очакват големи промени, балансирането на страните с по-висока ефективност с тези, които все още не правят достатъчно за намаляване на емисиите от незаменимия енергиен сектор, се превръща в игра на изчакване. Въпреки че данните, представени в този коментар, включват 31-те европейски държави с най-голямо излъчване, в този анализ от Rystad Energy насочват фокуса си върху 15-те най-големи страни, излъчващи емисии в сектора на производството на електроенергия, включително три държави извън ЕС (Великобритания, Украйна и Сърбия). Русия е изключена от анализа.

По-голямата част от директните емисии в електроенергийния сектор (90%-95%) идват от производството на въглища и газ. Най –голямата страна, излъчваща емисии е Германия, която има най -големия инсталиран въглищен капацитет от европейските страни и значителен парк от газови мощности. Делът на Германия в производството на въглища и газ обаче е сравнително малък, тъй като успя да интегрира възобновяемите енергийни източници в енергийния микс, посочват експертите.

Полша е на второ място, тъй като по -голямата част от нейното производство и емисии идват от производството на въглища. Освен това Италия, Обединеното кралство, Холандия и Испания могат да бъдат групирани заедно в категория с ниско съдържание на въглища, средни/високи газове. От големите европейски икономики Франция е извън държавите, като по-голямата част от производството на електроенергия идва от ядрени мощности, без преки емисии, което води до нисък дял на въглищата и газа и като цяло до ниски емисии в сектора.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща