Как да намалим своя въглероден отпечатък и защо компенсирането не е решение?

Климат / Зелен преход
Рая Лечева
2604
article picture alt description

Чудите се как обезлесяването влияе върху здравето на дърветата на планетата? Тази тема отваря още редица въпроси:

Какъв е вашият въглероден отпечатък? Как дърветата могат да намалят въглеродния ви отпечатък? Как да измерите въглеродния си ефект

И още много! Отговори на тези въпроси дава специалистът Коди Стут в блога treetriage.com.

Вече знаем, че изкопаемите горива, които произвеждат парникови газове като въглероден диоксид, причиняват изменението на климата. Всеки човек консумира продукти и услуги, които отделят въглероден диоксид в атмосферата. Нашият принос към общите парникови газове в атмосферата е познат като нашия въглероден отпечатък.

Много организации, компании и физически лица признават екологичните щети, причинени от въглеродния диоксид, отделян във въздуха около нас от услугите и продуктите, които използваме. Те са заинтересовани да компенсират въглеродния отпечатък, като предприемат действия, които премахват парниковите газове от въздуха около нас.

Един прост подход за компенсиране на въглеродния отпечатък е да се засадят дървета, които консумират въглероден диоксид чрез фотосинтеза.

В тази статия дефинираме фразата въглероден отпечатък и как се изчислява. След това се съсредоточаваме върху компенсирането на въглерода, как дърветата помагат в този процес и някои от предизвикателствата при разчитането на него. А накрая ще получите няколко съвета как да намалите въглеродния си отпечатък.

Какво е въглероден отпечатък? Нашият начин на живот

Организацията, която съветва правителствата за разумни политики, Conservation International, дава съвсем проста и ясна дефиниция на въглеродния отпечатък: Това са „Въглеродните емисии от вашия избор на начин на живот, от транспорта до диетата, които оказват влияние върху климата“.

За да разберете вашия въглероден отпечатък, просто трябва да се огледате около себе си. Производството на устройството, което използвате, за да прочетете тази статия, изразходва енергия. Устройството консумира повече енергия, докато го използвате. Възможно е тази енергия да идва от изгаряне на изкопаеми горива. За да стигне до вас, устройството трябваше да бъде транспортирано и вероятно сте използвали енергия от изкопаеми горива, когато сте отишли ​​да го купите с колата, която гори много вредни емисии. Дори да сте го купили онлайн, все някой е трябвало да ви го достави.

Както можете да видите от горния пример, всички ние допринасяме за натрупването на парникови газове във въздуха около нас. Хубавото е, че можем да предприемем действия за намаляване на нашия принос. Въглеродното компенсиране е един от тези начини.

Но какъв е проблемът с парниковите газове? Те причиняват изменението на климата, което според Агенцията за опазване на околната среда на САЩ (EPA) „причинява затопляне и засяга различни аспекти на климата, включително температурата на въздуха и океана, валежите и морското равнище“. EPA добавя, че изменението на климата, причинено от парникови газове като въглероден диоксид, „нарушава живота на хората и уврежда някои сектори на икономиката на САЩ“.

Защо въглероден диоксид? 40% от (въглеродните) емисии все още остават в атмосферата след 100 години

Фактът, че използваме термина „въглероден отпечатък“, показва, че акцентът е върху въглеродния диоксид. Но защо се тревожим само за въглеродния диоксид, когато освобождаваме и други парникови газове, като метан и азотен оксид? Съюзът на загрижените учени има отговора: „Другите газове имат по-мощна способност за улавяне на топлина молекула на молекула, отколкото CO2 (например метан), но просто са много по-малко в атмосферата.

От Съюза на загрижените учени добавят, че притеснението за въглеродния диоксид е свързано и с факта, че той остава в атмосферата по-дълго. Например, метанът ще напусне атмосферата след около десет години и ще са необходими 100 години, докато азотният оксид изчезне.

От друга страна, статия, публикувана от списанието Carbon Management, съобщава, че „След мигновения импулс 40% от (въглеродните) емисии все още остават в атмосферата след 100 години, 20% след 1000 години и 10% след 10 000 години. ”

Измерване на вашия въглероден отпечатък?

Възможно е да се изчисли въглеродният ви отпечатък. Това може да ви даде представа какво трябва да направите, за да компенсирате този отпечатък. The Nature Conservancy предоставя онлайн калкулатор, където можете да въведете вашата информация и бързо да оцените въглеродния си отпечатък. Можете също да намерите калкулатори от няколко други сайта като Co2.myclimate.org, Climatecare.org, Epa.gov и BP.com.

Ако обаче не сте в настроение да правите изчисленията, The Nature Conservancy може да направи изчисленията вместо вас. Отговорът: „Средният въглероден отпечатък за човек в Съединените щати е 16 тона годишно, един от най -високите проценти в света.”

За да добиете представа какво имаме предвид, когато казваме, че американският принос е един от най-високите в света, ще ви кажем, че средната глобална стойност е около 4 тона. За България средната стойност е 8 тона на човек годишно.

Да поставим тези числа в някакъв контекст. Energuide.be, брюкселски вестник за енергетика, изчислява, че пътник, летящ на обратен полет от Ню Йорк до Париж (11 668 км), произвежда един тон въглеродни емисии. За да добиете представа за приноса на всеки американец, представете си, че всеки американец прави 16 пътувания до Париж и обратно всяка година.

Въглеродно компенсиране? Offsetting

Всички играем роля във въглеродните емисии. Следователно всички ние трябва да бъдем част от решението чрез компенсиране на въглерода. Онлайн енциклопедията Britannica дефинира въглеродното компенсиране като „всяка дейност, която компенсира емисиите на въглероден диоксид (CO2) или други парникови газове (измерени в еквиваленти на въглероден диоксид [CO2e]), като осигурява намаляване на емисиите другаде“.

Green Mountain Energy, доставчик на решения за чиста енергия, определя компенсирането на въглерода като „инвестиции в проекти като усилия за залесяване, улавяне на метан на депа и съоръжения за пречистване на отпадъчни води и технологии за енергийна ефективност“. Същата организация добавя, че тези инвестиции „помагат за намаляване както на парниковите газове, така и на въглеродния ефект от човешката дейност“.

От дефинициите по -горе може да се каже, че компенсирането на въглерода означава намиране на начини, по които можем да изплатим въглерода, който нашите дейности са въвели в атмосферата. Типичен пример, макар и опростен, за компенсиране на въглерода е отглеждането на дървета за улавяне на въглеродния диоксид, който обикновено произвеждаме, когато правим дейности като шофиране или летене.

Предизвикателството с компенсиране на въглерода

Въпреки че е общоприето, че компенсирането на въглерода е ефективен начин за намаляване на вредния ефект на парниковите газове, не всички са убедени, че той е най-правилното решение.

Алия Ал Гусейн от Грийнпийс, Великобритания споделя: „Най -големият проблем с компенсирането на въглерода е, че той наистина не работи.“ Тя твърди, че докато дърветата могат да помогнат за улавянето на въглерод, те никога не трябва да се възприемат като заместител на намаляването на въглеродните емисии.

„Истината е, че необходимостта от намаляване на въглеродните емисии означава, че те компании, които искат наистина да намалят въглеродния диоксид в атмосферата, ще трябва да променят начина си на работа. ”

В своята статия, публикувана от TheGuardian.com, Джон Видал показва колко сложна е идеята за компенсиране на въглерода. Той пише: „Няма съгласие относно това колко въглероден диоксид може да отдели едно пътуване, объркване относно това какви действия най-добре намаляват емисиите, огромен избор къде да насочите парите си и нарастващ цинизъм като авиокомпании, летища и гигантски алчни въглеродни корпорации, използващи компенсирането, за да продадат повече полети или да получат разрешение да растат още повече. "

Компенсирането позволява на пътуващите хора, да го правят с по -чиста съвест, казва експертът. Според Видал най -добрата стратегия е първо да намалите собствените си емисии.

Ролята на дърветата в компенсирането на въглерода

„Природата може да осигури поне 30 % от мерките за смекчаване, необходими за предотвратяване на най -вредните последици от изменението на климата“, казва Conservation International. Същата организация добавя, че „В момента световните гори съхраняват повече въглерод, отколкото в цялата атмосфера“.

Дърветата играят важна роля в компенсирането на въглерода. Но как правят това?

В статия, публикувана от Министерството на земеделието на САЩ, Йоанна Стенсил демонстрира силата на едно дърво. Тя пише: „Чрез процес, наречен фотосинтеза, листата привличат въглероден диоксид и вода и използват енергията на слънцето, за да превърнат това в химични съединения като захари, които хранят дървото. Стенсил добавя: „Дърветата също съхраняват въглероден диоксид във влакната си, като помагат за пречистването на въздуха и намаляват негативните ефекти, които този CO2 би могъл да окаже върху околната среда.

Когато става въпрос за това дали някои дървета абсорбират CO2 по -добре от други, отговорът е да. Например, едно по -голямо дърво ще абсорбира и съхранява повече въглероден диоксид от по -малкото. Следователно дърветата, които растат по -бързо, като императрицата, ще абсорбират повече въглероден диоксид от тези, които растат по -бавно.

Съвети за намаляване на въглеродния отпечатък?

Както отбелязва Гусейн, трикът за обръщане на щетите, причинени от въглеродните емисии, се крие в намаляването на количеството CO2 в атмосферата. За да изиграете своята роля, ето няколко съвета, които можете да следвате:

  • Ако всеки от нас засажда по едно дърво годишно, ще имаме още седем милиарда дървета всяка година.
  • Където е възможно, нека караме колело или ходим пеша.
  • Да намалим броя на почивките, които правим, но ги удължим и станат по-продължителни.
  • Да си купим енергийно ефективна кола.
  • Да използваме чиста енергия като слънчева, когато можем.
  • Да платим, за да компенсираме въглеродния си отпечатък от другите.
  • Да избягваме да пътуваме в бизнес класа, защото тя е отговорна за три пъти повече емисии от икономичната класа.
  • Да изберем местна органична храна, защото не е необходимо да се транспортира на дълги разстояния.
  • Да гласуваме за кандидати, които се грижат за околната среда.

Малките действия имат значение. Въпреки че би било невъзможно да се избегнат дейности, стоки и услуги, които добавят CO2 в атмосферата, ние не можем да се откажем от намаляването и обръщането на вече нанесените щети. Малки действия като отглеждане и гледане на дърво, изключване на осветлението, когато излизате от стая, споделяне на кола с колеги или членове на семейството, работа от вкъщи или купуване на местни продукти имат значение за вашия въглероден отпечатък.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Зелен преход:

Предишна
Следваща