Участието на базовите централи от началото на годината към 17 октомври нараства с 12.34 %

За аналогичния период на предходната 2020 г. делът на ВЕИ в преносната мрежа намалява с 5.57 на сто, а в разпределителната – с 1.92 на процента

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
2683
article picture alt description

Производството на електроенергия продължава да се повишава. Продължава да нараства и потреблението. Потвърждава се и то за пореден отчетен период възходящата тенденция по отношение на салдото (износ-внос). Базовите централи продължават да подобряват дела си. Слабо подобрение се наблюдава при участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната система, но все още остава на минус. Изменение, но в обратна посока, макар и незначително има при дела в разпределителната мрежа като и тук минусовите данни остават. Водноелектрическите централи запазват лидерската си позиция в процентно отношение. Това става ясно от оперативната справка на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на България за времето от първи януари до седемнадесети октомври на настоящата 2021 г. (1.01.2021 г.- 17.10.2021 г.) в сравнение с аналогичния период на 2020 г.

Още по темата

Производството на електроенергия за времето от първия ден на януари до седемнадесетия ден на месец октомври тази година се увеличава с 14.75 % спрямо аналогичния период на предходната 2020 г. и достига до обем от 36 457 486 MWh (отчетени плюс 14.29 % за предишния отчетен период 1 януари – 10 октомври). За сравнение, през същото време на 2020 г. производството на електроенергия е било от порядъка на 31 771 629 MWh.

Потреблението на електроенергия за посочения сравняван период от началото на януари до 17 октомври т.г. се увеличава (плюс) с 4.98 %, или до обем от 30 262 844 MWh ( плюс 4.68 % седмица по-рано). През същото отчетно време на миналата 2020 г. потреблението на електроенергия е възлизало на 28 826 185 MWh.

Салдото (износ-внос) продължава да върви нагоре и за пореден период на сравнение показателите се подобряват. Според данните на системния оператор от 1 януари до 17 октомври тази година салдото (износ-внос) расте със (плюс) 110.31 процента до обем от 6 194 642 MWh (плюс 106.88 % през отчетния период преди седмица). Година по-рано за същия отчетен период салдото (износ-внос) е било в обем от 2 945 444 MWh.

Отново по-добри са показателите и за базовите централи. Така за периода от началото на годината малко след средата на октомври 2021 г. участието на базовите централи се повишава (плюс) с 12.34 % спрямо година по-рано и достига до обем от 29 535 640 MWh. За сравнение, през аналогичния период на 2020 г. базовите централи са участвали с 26 291 306 MWh.

Делът на ВЕИ в преносната мрежа се подобрява слабо и все още остава на минус. Малко по-различни данните по отношение на разпределителната мрежа, но изменението в посока надолу е незначително, сочат оперативните данни на оператора на преносната мрежа.

Участието на ВЕИ в преносната мрежа за сравняваното време от първия ден на януари до седемнадесетия ден на месец октомври тази година намалява (минус) с 5.57 % (минус 5.64 % преди седмица) до обем от 1 025 442 MWh. През аналогичния отчетен период на миналата година ВЕИ са участвали в преносната мрежа с обем от 1 085 872 MWh. По-лошите данни се дължат на спада на вятърните (минус 8.47 %) и фотоволтаични (минус 4.11 %) мощности, въпреки по-добрите данни за биомасата (плюс 4.89 %).

Делът на ВЕИ в разпределителната мрежа за отчетния период от 1 януари до 17 октомври тази година в сравнение със същото време на предходната 2020 г. също върви надолу и спада (минус) с 1.92 % до обем от 1 594 835 MWh ( минус 1.42 % преди седмица). През същото време миналата година ВЕИ са участвали в разпределителната мрежа с обем от 1 625 982 MWh. Тези данни в частност се дължат на по-слабия дял на вятърните мощности (минус 7.32 %) и биомасата (минус 4.03 %) и въпреки положителния дял на фотоволтаиците (плюс 1.61 %).

Водноелектрическите централи (ВЕЦ) продължават да държат лидерска позиция, въпреки поредното изменение в участието си в енергийния баланс в посока надолу. Така за времето от началото на настоящата 2021 година към 17 октомври спрямо аналогичния период на 2020 г. дела на ВЕЦ расте (плюс) с 55.38 % до обем от порядъка на 4 301 569 MWh (плюс 55.78 % отчетени преди седмица). Година по-рано през посочения сравняван период ВЕЦ са участвали с обем от 2 768 469 MWh.


Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща