Газохранилището „Чирен“ вече е със статут „национален обект“

Това ще позволи ускоряване на процедурите по проекта за разширяване на капацитета му

България
3E news
4206
article picture alt description

Източник: МЕ

Подземното газово хранилище (ПГХ) “Чирен” вече е със статут на “национален обект”. Такова решение взе на днешното си заседание Министерският съвет. Актът е във връзка с Делегирания регламент (ЕС) 2020/389 на Европейската комисия от 31 октомври 2019 г., с който проектът за разширение на единственото засега газовото хранилище у нас е потвърден като проект от общ интерес. За неговото изпълнение се въвежда специфичен режим, който включва задължително даване на най-висок приоритет съгласно националното законодателство.

С получаването на статут на “национален обект” ПГХ “Чирен” ще може да разчита на ускорено издаване на разрешения, правила за ОВОС и запознаване на обществеността на най-ранен етап от тяхното изпълнение, регулаторни стимули, правила за трансгранично разпределение на разходите и механизми за финансова подкрепа. Вчера от МОСВ обявиха, че започва обединена процедура по ОВОС едновременно на трите проекта за разширяването на капацитета на газовото хранилище.

Проектът предвижда поетапно увеличаване на капацитета на единственото на територията на България газово хранилище. С изпълнението му се очаква удвояване на обема съхраняван газ до 1 млрд. м3 и на дебита на добив и нагнетяване до 8 – 10 млн. куб. м на ден.

Още по темата

ПГХ „Чирен” е ключов инструмент за функционирането на газовия пазар в България, чрез който се компенсира сезонната неравномерност в потреблението на природен газ в страната. С проекта за неговото разширение се цели от една страна да бъдат създадени условия за гарантиране сигурността на газовите доставки, а от друга - интегрирането на хранилището в един взаимосвързан регионален и общоевропейски пазар.

Проектът за разширение капацитета на ПГХ “Чирен” е включен в Общностния Десетгодишен план за развитие на мрежите, разработен от ENTSOG и фигурира в газовите регионални инвестиционни планове за Централна и Източна Европа и за регион Южен коридор. Проектът е част от националния десетгодишен план за развитие на мрежата на „Булгартрансгаз” ЕАД за периода 2021-2030 г. Той има статут на приоритетен проект по инициативата “Три морета”.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща