МОСВ започва обединен ОВОС за трите проекта за разширяване на газохранилището в Чирен

Ще бъдат изградени 10 нови сондажа, компресорна станция, както и газопровод до Бутан

Климат / България
3E news
807
article picture alt description

Започва работата по Оценката за въздействие върху околната среда (ОВОС) за разширяването на капацитета на газохранилището в Чирен. Тя ще се извършва едновременно и за трите проекта, съобщиха от МОСВ. В тази връзка екоминистърът Асен Личев вече е изпратил уведомителни писма до изпълнителния директор на „Булгартрансгаз“ и кметовете на двете населени места, към чиито землища се отнасят проектите. Становището на МОСВ по провеждането на обединена процедура по ОВОС за трите проекта е положително и съответно изпълнението й започва. Съгласно указанията, дадени от екоминистерството, в конкретния случай това ще е текуща обща процедура по ОВОС, съчетана с процедура по одобряване на актуализиран доклад за безопасност и процедура по издаване на комплексно разрешително.

Възложителят, в лицето на „Булгартрансгаз“ е посочил, че разширението на „Чирен“ е ключов фактор за сигурността на доставките на газ за България и за стимулирането на търговията със синьо гориво в целия регион, като проектът е неделима част от инфраструктурата, допринасяща за концепцията за газов разпределителен център на територията на страната. На база извършени през годините изследвания е взето решение за поетапното разширение на хранилището, чиято цел е да се увеличи дневният капацитет за изтегляне на газ от сегашните до 4.7 млн. куб. метра на до 10 млн. кубика. За постигането на целите на разширяването ще се работи по три направления, а именно проектиране и изграждане на нова компресорна станция с всичките ѝ прилежащи технически съоръжения и нова газоизмервателна станция, проектиране и изграждане на 10 нови високодебитни експлоатационни сондажа, както и на три наблюдателни, паралелно с ликвидацията на някои от старите сондажи, както и нови връзки на експлоатационните сондажи с компресорната станция. Третото направление е за проектиране и изграждане на газопровод, свързващ ПГХ „Чирен“ със съществуваща газопреносна система в землището на козлодуйското село Бутан.

За разширяването на капацитета на газохранилището се говори още от времето на газовата криза от януари 2009 г. От 2013 г. пък е включен в списъка с проекти от общ интерес за ЕС, с което е признат като необходим за реализацията на приоритетните коридори на енергийната инфраструктура на Съюза. Така те се превръщат в съставна част на съответните регионални инвестиционни планове, както и на националните 10-годишни планове за развитие на енергийните мрежи и на тези проекти се дава най-високият възможен приоритет в рамките на тези планове. По силата на този регламент, проектът е включен в общностния Десетгодишен план за развитие на мрежите (Final TYNDP 2020), в Газовите регионални инвестиционни планове за Централна и Източна Европа (CEE GRIP 2019) и за регион Южен коридор (Southern Corridor GRIP 2018), както и в Енергийната стратегия на Република България до 2030 г. В потвърждение на неговата важност за сигурността на енергийните доставки за страната и региона, проектът има статут на приоритетен и на инициативата „Три морета“.


 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща