Марек Диетл: Капиталовите пазари на региона на Трите морета - (не)използвания потенциал

Икономика / Анализи / Интервюта
3E news
492
article picture alt description

В Европейския съюз има два полюса на бърз икономически растеж - Ирландия на запад и дванадесетте страни от Инициативата за трите морета, чиито икономики са нараснали с 2,8% годишно от присъединяването си към ЕС. Международните инвеститори тепърва ще използват пълния потенциал на този бърз темп на развитие в региона.

Не е нужно опитен наблюдател на икономиката да забележи, че има връзка между икономическия растеж и котировките на акции.  Въпреки стотиците документи, написани за обяснение на връзката, ние все още не знаем дали капиталовият пазар е основата на движещият растеж или дали силните фондови борси са резултат от икономическия просперитет. Най -вероятното обяснение изглежда е, че има някаква обратна връзка между двете.

Публичните капиталови пазари са идеалният инструмент за превръщане на спестяванията в инвестиции, но инвестирането ще има смисъл само ако може да се очаква атрактивна възвръщаемост и това е свързано с икономическия растеж.

Докато анализираме връзката между БВП на глава от населението и дела на пазарната капитализация на листваните дружества в БВП на различните страни в Европейското икономическо пространство, става ясно, че „богатите“ страни също имат и „по -големи“ капиталови пазари.

В страните от инициативата „Три морета“ такива пазари обикновено са по-слабо развити, отколкото може да изглежда от състоянието на техните икономики.

Източник: FESE, CEICData, борсови сайтове, Световна банка

Страна, която се разраства бързо и има доста голям капиталов пазар спрямо нейния БВП, е Полша. През последните 30 години полският БВП се утрои, което предполага реален икономически растеж от средно 4% годишно. Номиналният ръст, разбира се, беше по -висок, възлизайки на над 11,5% годишно. В същото време, през тези три десетилетия, основният борсов индекс, WIG, нарастваше със среден темп от над 15%. Това изглежда е тайната на успеха - на Варшавската фондова борса се листват компании, които са развиват по-добре от „средния за страната“, привличайки инвеститори, чието присъствие насърчава по-успешните компании да се предлагат на пазара.

Въпреки безспорния успех на Полша, нейният капиталов пазар все още има много потенциал за растеж. Делът на капитализацията в БВП се колебае между 30% и 40%, цифра, която е два пъти по-ниска, отколкото в т. нар. стари страни-членки на ЕС. Потенциалът в другите страни от Инициативата за трите морета е още по -висок. Като изключим Австрия и Полша, средното съотношение на пазарната капитализация към БВП варира между 15% и 20%, независимо от отличните икономически резултати през последните три десетилетия.

 Въпреки че компаниите, листвани на фондовите борси на страните от инициативата „Три морета“, процъфтяват, способността им да привличат инвеститори и съответно други компании се подкопава от икономиите от мащаба. Почти 85% от оборота се генерира от трите най-големи пазара в региона, поради което изглежда необходимо те да си сътрудничат по-тясно. Съвместното предложение за глобални инвеститори ще предостави на динамичните компании възможност да набират регионален капитал, който няма да се опитва да ги контролира.

Източник: FESE, фондови пазари

Един пример за такова сътрудничество е индексът CEEplus. Представен през 2019 г., той сега обхваща 153 компании от седем държави от региона на Полша, Хърватия, Чехия, Румъния, Словакия, Словения и Унгария. Поради разнообразието от страни и индустрии, индексът привлича нарастващ интерес от фондове и инвеститори от цял свят. Той също така насърчава съвместни маркетингови дейности и обща позиция относно регулаторните решения на ЕС в областта на капиталовите пазари. Досега големите играчи имаха по -голяма сила на договаряне, което, комбинирано с някои предложения от Европейската комисия, можеше просто да унищожи по -малките фондови борси.

Областта на сътрудничество, която е особено важна за WSE, са технологиите. Борсите в региона вече тестват някои от нашите решения. В бъдеще нашият износен продукт ще бъде уникална система за транзакции, адаптирана към спецификата на малките фондови борси, която ще направи възможно създаването на единна технологична екосистема за капиталовите пазари в тази част на Европа.

WSE също така поддържа Three Seas Stock Exchanges Conference - платформа, посветена на обмена на опит между финансовите пазари. Радваме се, че за тазгодишното издание на конференцията към нас се присъединяват фондовите борси от България и Австрия, както и гости извън Инициативата за трите морета: Армения, Гърция и Грузия.

Варшавската фондова борса в момента е безспорен лидер на групата. Преди две десетилетия Атинската фондова борса беше четири пъти по -голяма от WSE по отношение на капитализацията и над два пъти по -голяма по отношение на търгувания оборот. Днес именно борсата във Варшава е четири пъти по -голяма от тази в Гърция. Тези главоломни темпове на растеж дадоха на Полша уникално ноу-хау за това как да развива капиталовите пазари. Ние обаче не възприемаме нашата позиция като привилегировано господство, а по-скоро като ангажимент да подкрепим развитието на капиталовите пазари в региона.

Инициативата „Трите морета“ стартира за преодоляване на пропуските в транспортната и преносна инфраструктура по оста Север-Юг. Докато се разработваше, забелязахме подобни недостатъци и при капиталовите пазари. Докато сътрудничеството между регионалните фондови пазари и най -големите пазари на Запад процъфтяваше на много нива, отношенията между северните и южните части на региона бяха много слаби. Крайно време е да променим това в полза на хилядите регионални компании, които искат да набират капитал, и инвеститорите, които търсят възможност да умножат спестяванията си.

Действайки предпазливо и смело като лидер на региона, Варшавската фондова борса е готова да поеме това предизвикателство.

 

Текстът е публикуван в месечника Wszystko Co Najważniejsze (Полша) като част от проект с Giełda Papierów Wartościowych във Варшава.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща