Aurora Energy: Гъвкавите газови централи ще играят важна роля за постигане на нулеви емисии

Енергетика / Свят
3E news
492
article picture alt description

Според ново изследване на компанията Aurora Energy, проведено за Великобритания, за постигането на нулев баланс на емисиите (net zero) страната ще има нужда голям капацитет от гъвкави газови електроцентрали, оборудвани със системи за улавяне и съхранение на въглерод (CCS) или работещи на водород.

Това се дължи на факта, че системите за съхранение на енергия на базата на батерии  са слабо пригодени за дългосрочно (сезонно) съхранение на енергия поради икономически и технологични причини, както и други комбинации от енергийни ресурси. Например комбинацията от ВЕИ с ядрена енергия енергията и системи за съхранение също са по-скъпи.

Очаква се пиковото търсене във Великобритания да нарасне от сегашните 50 GW до 80 GW до 2050 г., тъй като сектори като транспорт и отопление са електрифицирани.
По-голямата част от това потребление ще бъде покрито от възобновяеми източници. От Aurora изчисляват, че над 100 GW вятърна и слънчева енергия ще бъдат добавени към мрежата между 2021 и 2050 г. Но променливият добив на тези технологии означава, че не може да се разчита на тях, за да се осигури надеждно захранване.

Според изчисленията на Aurora, оптималното решение за гарантиране на надеждността на системата гъвкавите газови мощности: „в бъдеще до 2050 г. газовите инсталации ще останат единственият възможен вариант“.

Например, според компанията, за да се покрие теоретично възможната разлика между производството и потреблението на електроенергия, ще са необходими 2-часови системи за съхранение на енергия с общ капацитет от почти 2000 GW и цена (CAPEX) от 747 милиарда лири, както и 4-часови системи за съхранение с общ капацитет от почти 1000 GW и на стойност 546 милиарда лири. 

В същото време тази задача може да бъде изпълнена от „нисковъглеродни“ газови електроцентрали с общ капацитет 45 GW и на стойност 38 милиарда лири. В последния вариант става въпрос за електроцентрала с природен газ с мощност 20 GW, оборудвана с CCS и 25 GW водородни пикови електроцентрали. 

„Улавянето на въглерода и водородните технологии са технически най-жизнеспособна възможност за газовите активи за осигуряване на енергийна сигурност, като същевременно предлагат възможност за драстично намаляване на емисиите в съответствие с целта за постигане на нулеви емисии“, отбелязват авторите.

Изводите от доклада не могат да са нови. Всички изследвания стигат до извода, че за надеждното функциониране на система с доминиращ дял от възобновяеми енергийни източници ще са необходими големи обеми гъвкави мощности, включително на газ. Европейската асоциация по електроенергия Eurelectric по-рано изчисли, че европейската електроенергийна промишленост може да бъде напълно декарбонизирана до 2045 г. В същото време делът на изкопаемите горива ще представлява около 5% от генерираната електроенергия, въпреки че мощността на газовите електроцентрали ще представлява значителните 15% от общия инсталиран капацитет. Проучването Aurora на практика потвърждава тези заключения. 

Докладът на Aurora Energy е достъпен на: http://nkro22cl16pbxzrpzy39bezk-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2021/08/Out_of_gas_Public-1.pdf
 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Свят:

Предишна
Следваща