НКЖИ и АПИ получават държавни имоти за модернизация на жп линии и пътища

Те ще се използват за обновяването на линията между Оризово и Михайлово, изграждане на жп подлези и надлези и нов сухопътен мост над р. Марица

Икономика / България
3E news
939
article picture alt description

Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) и Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) ще използват и управляват имоти – държавна собственост, необходими им за реализацията на проекти по мореднизация на железопътната и пътната инфраструктура. На днешното си заседание правителството предостави безвъзмездно на НКЖИ управлението на 21 имота - публична държавна собственост. Два от тях са разположени на територията на с. Свобода, 13 в гр. Чирпан, два терена са в с. Самуилово и четири - в с. Воденичарово, община Стара Загора. Целта на решението е да се позволи реализацията на националния обект „Рехабилитация на железопътна линия Пловдив-Бургас, Фаза 2“, Позиция 5: „Модернизация на жп участък Оризово-Михайлово“.

Паралелно с това с друго решение кабинетът предостави безвъзмездно на НКЖИ управлението на други два имота - публична държавна собственост. Те са разположени на територията на село Събрано, община Нова Загора. Целта отново е да се подпомогне модернизацията на жп линията Пловдив-Бургас и по-конкретно проектът за премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези по продължение на жп трасето.

С трето решение на АПИ се предоставя безвъзмездно да управлява имот - публична държавна собственост, в местността „Асанова ада“, село Градина, община Първомай. Теренът с площ 1,875 дка и попада в обхвата на ремонта на третокласния път III – 667 Плодовитово - Асеновград от км 6+470 до км 7+100 и е нужен за изграждане на нов мост над р. Марица и пътна варианта. Съществуващото сега съоръжение е построено през 1930 г. Габаритът на моста не отговаря на пътния обхват, поради което преминаването на превозни средства се осъществява с изчакване и в двете посоки. Невъзможността за възстановяване на експлоатационното състояние на съоръжението налага изграждането на нов мост, който ще отстои приблизително на 15 метра от съществуващия, като в проектната разработка се предвижда нова пътна варианта за промяна трасето на път III - 667 в участъка от км 6+470 до км 7+100, с оглед обособяване на подходи от двете страни на реката.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща