ТЕЦ „Бобов дол“ винаги се е съобразявал с европейските процедури при отчитане на CO2 емисии

Енергетика / България
3E news
800
article picture alt description

“ТЕЦ Бобов дол винаги се съобразява с българските и европейските процедури за годишно отчитане на емисиите на CO2. Всеки оператор, участващ в Системата за търговия с емисии на Европейския съюз - включително ТЕЦ Бобов дол - се задължава всяка календарна година да изчислява емисиите на CO2, произтичащи от работата му”. Това обясниха от въглищната централа в своя позиция, изпратена до медиите.Оттам допълват, че докладите за емисиите се изготвят въз основа на анализи от акредитирани лаборатории, които изпитват горивата от отделни обекти. След това всеки доклад се предоставя на акредитиран верификатор за преглед. След проверката докладът се изпраща до Изпълнителната агенция по околна среда. ТЕЦ „Бобов дол“ последователно се придържа към тези процедури всяка година и проверката на нашите доклади показва, че те са били изработени в съответствие с методологията, одобрена от Изпълнителната агенция по околна среда за всяка конкретна инсталация.

Отдавна ТЕЦ Бобов дол работи за намаляване на въглеродните си емисии. По-ниски емисии на CO2 могат да бъдат постигнати чрез диверсификация на горивната смес и използване на по-качествени и екологично чисти горива. Цената на въглеродните емисии има съществено значение за работата ни в последните години поради десетократното и увеличаване на борсовите пазари и засилените изисквания на Европейския съюз за намаление на емисиите на въглероден диоксид.

За да осигурим по-качествено гориво, което отговаря на изискванията на парогенераторите и да оптимизираме емисионния фактор, ние сме предприели допълнителни технически мерки. Най-важната от тях е смесването на местни кафяви въглища с така нареченото обогатено енергийно гориво, което генерира значително по-ниски емисии. Конкретно ТЕЦ Бобов дол използва сушени въглища от Източномаришкия басейн с 3200 единици калоричност. Преди да бъдат зареждани в нашите котли, въглищата преминават през специално проектирани инсталации, където се изсушават с пара, за да се намали процентът на влага в тях. Този процес намалява произтичащите емисии и намалява емисионния фактор.

За допълнително намаляване на въглеродните емисии, ние прилагаме няколко модерни горивни технологии. Най-важните и ефективни от тях са въведените специални горелки с ниски емисии, които са проектирани и разработени от български специалисти и са сертифицирани от всички съответни органи. В тях се извършва единствено процес на впръскване на пара.

Като цяло ТЕЦ „Бобов дол“ е инвестирала милиони евро през последните десет години във въвеждане на иновативни и ефективни процеси и технологичен напредък. Всички тези инвестиции са предназначени за постигане на националните и европейски цели за намаляване на емисиите.

И накрая, всички данни, цитирани в нашите доклади до българските и европейските власти, се проверяват ежегодно от независима институция за проверка въз основа на нейната собствена оценка и анализ. Този верификатор, както и предишните, които сме ангажирали, е официално оторизиран и акредитиран от съответните български и европейски институции, които удостоверяват тяхната цялост. Верификаторът, с който работим в момента, и предишният, който ангажирахме, провериха нашите годишни отчети за емисиите без никакви възражения от регулаторните органи.

В светлината на тези факти, неотдавнашният доклад на OCCRP беше напълно неоправдан в твърденията си, че ТЕЦ Бобов Дол е отчел погрешно данните за емисиите на CO2. Чрез спазването на установените процедури, решителните усилия за намаляване на емисионния фактор на нашите горива и използването на институции за проверка на данни, одобрени и наблюдавани от правителствените органи, сме доказали нееднократно, че ТЕЦ „Бобов дол“ действа отговорно и проактивно за намаляване на емисиите и осъществяване на прехода към производство на чиста енергия.

Изразяваме надежда докладът на OCCRP да бъде оттеглен или най-малкото коригиран по отношение на горепосочените въпроси.

В случай, че това не бъде извършено, възнамеряваме да проучим правните средства за защита, ако е необходимо, завършват позицията си от централата.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща