ББР ще преразпределя част от средствата от Програмата за възстановяване

Икономика / България
3E news
728
article picture alt description

С приетото Решение на Министерски съвет са извършени промени в Програмата, чрез въвеждането на които се цели синхронизирането й в максимално възможна степен с разработения през месец май 2021. г. от Министерство на икономиката и Министерство на финансите надграждащ механизъм за интервенция, чрез ликвидна подкрепа за предприятията в страната, наречен „Портфейлна гаранция за преодоляване на последствията от COVID-1.9“. (,,Програмата за възстановяване“)

„Програмата за възстановяване“ ще предостави значителна по размер ликвидна подкрепа за предприятията в страната, концентрирана в относително кратък период от време. Гаранционната схема ще осигури предоставянето по облекчен ред на финансиране на голям брой предприятия, при изгодни условия, което до голяма степен да покрие свързания с последствията от COVID-19 завишен контрагентен риск. Ефектът от гаранцията е фокусиран върху облекчения в изискванията за обезпечение и максимално скъсени срокове за одобряване и усвояване на кредитите. Търговските банки ще бъдат задължени да прехвърлят изцяло икономическата полза от гаранцията към крайните кредитополучатели, чрез предоставяне на необезпечени кредити, с изключение на лични гаранции, които следва задължително да бъдат предоставени от действителните собственици. Промените в Програмата предвиждат кредитите да се предоставят при по-кратки срокове за обработка и с оптимизирано време за одобрение или отказ.

С решението се дава съгласие Българската банка за развитие ЕАД съобразно изпълнението на Програмата за портфейлни гаранции в подкрепа на ликвидността на предприятията, пострадали от извънредната ситуация и епидемията от COVID-1.9 да преразпределя част от средствата в рамките на одобрения бюджет по Програмата за реализиране на други мерки за преодоляване на последствията от COVID-19, възложени за изпълнение от Министерския съвет на Българска банка за развитие ЕАД.

Проектът на решение ще способства за ефективното изпълнение на програмите, възложени на ББР АД, за преодоляване на отрицателните последици от пандемията COVID-19.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща