ЧЕЗ Разпределение обявява търг с явно наддаване за продажба на неенергиен обект в град Симитли

Енергетика / България
3E news
229
article picture alt description

                                                                                                       О Б Я В Я В А

На 21.09.2021 г. от 15.00 ч. ще се проведе търг с явно наддаване за продажба на неенергиен обект, находящ се в град Симитли и представляващ:

УПИ І-310, в квартал 49 по регулационния и застроителния план на град Симитли, одобрен със Заповед № 242/11.12.2000 г. на кмета на община Симитли, целият с площ 420.00 кв.м., ведно със следните самостоятелно обособени обекти, находящи се в изградената в същия имот триетажна сграда със смесено предназначение:

- целият първи партерен етаж с обща застроена площ 168,10 кв.м., състоящ се от административни канцеларии, мокри помещения, склад, гараж, предверие, вътрешен коридор и фоайе, ведно с прилежащите му избени помещения № 5 (30,50 кв.м.) и № 6 (17,00 кв.м.) и таванско помещение № 5, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата;

- апартамент № 4, находящ се на трети етаж, със застроена площ 72 кв.м., ведно с прилежащите му избено помещение № 2 с площ 5,30 кв.м. и таванско помещение № 4, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата;

- Масивен стоманобетонен гараж за два автомобила, на един етаж, с разгърната застроена площ 92 кв.м., находящ се в същия поземлен имот.

Имотът принадлежи към дълготрайни материални неенергийни активи - недвижими имоти, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД.

Първоначална продажна цена на недвижимият имот: 105 000.00 (сто и пет хиляди) лева без ДДС  и наддавателна стъпка в размер на 5 250.00 лв. (пет хиляди двеста и петдесет лева).          

Оглед на имота, предмет на търга, може да бъде извършен от кандидатите всеки работен от 10:00 ч. до 15:00 ч.  в срок до 15.09.2021 г. на посоченият адрес на имота, с два дни писмено предизвестие.

Контактни лица за огледи:

Лице за контакт

Телефон

E - mail

Светлана Господинова

+359 894 787 571

svetlana.gospodinova@cez.bg

 

Документация за участие в търга, може да бъде заявена и получена всеки работен ден от 9.00 до 16.00 ч. на посоченият e-mail или на адрес: бул. „Цариградско шосе“ № 159, ет. 2 до 17.09.2021 г.

Документация за участие в търга може да се подава всеки работен ден от 9:00 до 16:00 ч. в Деловодството на „ЧЕЗ Разпределение България” АД – гр. София, бул. „Цариградско шосе“ №159 до 10:00 ч. на 21.09.2021 г.

Депозит за участие в търга в размер на 10 % от първоначалната продажна цена на недвижимия имот 10 500.00 (десет хиляди и петстотин) лева се внася в банкова сметка на „ЧЕЗ Разпределение България”АД: IBAN  BG79CITI 9250 1005 0094 00; BIC/SWIFT CITIBGSF; СИТИБАНК Н.А. – клон СОФИЯ до 16.00 ч. на 20.09.2021 г.

До участие в търга ще се допускат физически и юридически лица, закупили тръжна документация и подали същата с приложени към нея всички задължителни документи, изискващи се за допускане до участие в търга до 10.00 ч. на 21.09.2021 г. и внесли депозит за участие в определения срок и отговарящи на изискванията, определени в тръжната документация.

Търгът ще се проведе в заседателна зала на адрес гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 159.

 

За допълнителна информация: Светлана Господинова,

GSM 0894 78 75 71,

email: svetlana.gospodinova@cez.bg

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща