500 хиляди мвтч зелена енергия може да получава България, без да прави сериозни разходи в нови енергийни инсталации

Енергетика / България
3E news
2312
article picture alt description

България може да произвежда от собствени ВЕИ централи около 500 000 MWh енергия на година, което води до икономия на около 200 хил. тона въглероден диоксид. Това е равностойно на 11,4 млн. евро при цена на квотите за CO2 от 57 евро/тон. Това обясни проф. Георги Тончев в БТА, като представи своя визия за енергийни проекти, които трябва да бъдат включени в Плана за възстановяване и устойчивост на България. Проф. Тончев учредителят на Гражданско сдружение "Ековат технологии". Чрез Националния план за възстановяване не трябва да се правят изцяло нови неща, а да се използва съществуващата инфраструктура за новия план. "Това е най-евтиният и най-бърз начин да станат нещата", смята професорът. По думите му чрез интелигентно надграждане на тази инфраструктура, може бързо, ефективно и с ниски разходи, да се постигнат целите на Националния план за възстановяване и същевременно на Зелената сделка на Европейския съюз.

Според Тончев първото нещо, което може да се направи по съществуваща инфраструктура, е да се изградят фотоволтаици по нея. Те могат да се направят в сервитутите на пътищата и магистралите. Причината е, че сервитутите вече са отчуждени. Единствено трябва да се промени назначението на сервитутите, за да се направят бързи тези нови фотоволтаици. Те могат да произвеждат около 400 мегаватпика енергия /MWp/ на 100 км инфраструктура. Това е около 412 000 мегаватчаса /MWh/ годишно електроенергия. Паралелно с изграждането на електрическата мрежа се поставя и оптически кабели, които са гръбнак на една национална телеком мрежа. Припомняме, че в момента оптични кабели има изградени на всеки един електропровод и газопровод у нас, като собствеността им се поделя между различни организации – ЕСО, Булгартел, Държавна агенция „Електронно управление“ и други.

Поставянето на фотоволтаици по пътищата е най-естественото място за електрозарядни станции за електрически коли, допълни Тончев. Друга възможност е да се използват наличните сгради, за да се надграждат с фотоволтаици на тях, добави той.

Друг голям резерв за използване на готова инфраструктура за възобновяемата енергетика е подмяната на старите вятърни турбини в България с нови, които са много по-мощни. В момента средната мощност на вятърна турбина е 1-2 MW максимум. Сега вече има разработени турбини, които са с годишна мощност по 5/6 MW и те са значително по-високи. Електрогенерацията от тях се очаква около 70 000 мегаватчаса годишно. "Със същата инфраструктура, без никакво ново отчуждаване на земи, без никакви нови пътища, се слагат много по-мощни турбини", обясни проф. Тончев.

Сред другите предложения на експерът са използването на електромобили със сменяма батерия (частично сваляеми акумулатори, включително и за нощно домашно електрозареждане, с цел баланс на енергийната система). Той предлага да се продължат инвестициите в ПАВЕЦ Чаира за балансиране на "зелените" мощности, чрез достигане пълния капацитет на комплекса ПАВЕЦ Чаира. Това ще се постигне чрез довършване на долния изравнител на комплекса – язовир Яденица.

Сериозна възможност за ВЕИ производство по река Дунав представляват понтонните водни централи. От тях може да се произвеждат до 30 000 мвтч зелена енергия годишно.

Друга възможност е при надграждане на подязовирните водни централи.

Всички тези идеи са предлагани на предишното правителство, но то не е обърнало никакво внимание на идеите на експерта.

При пълната работа на мощностите от първите три предложения, с инвестиции около 900 милиона евро, очакваните спестявани емисии са 271 милиона тона СО2 годишно. Икономическият ефект ще бъде около 15 милиарда евро, посочи проф. Тончев.

Според него сегашната идея за замяна на въглищата с природен газ в енергетиката ни ще е проблем за националната ни сигурност. Природния газ е вносен продукт, а въглищата са национален ресурс. Това е важно, с оглед на процесите в ЕС и бъдещето на Европейската зелена сделка. Сегашната енергетика плюс преминаване на природен газ обаче е тотално грешна и не трябва да се допуска, смята професорът.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща