Европейската комисия повиши прогнозата си за българската икономика за 2021 година

Анализаторите от Брюксел очакват ръст на БВП с 4.6% през 2021 година и с 4.1 на сто през 2022 година в лятната си прогноза

Икономика / България
3E news
1079
article picture alt description

Растежът на реалния бутен вътрешен продукт (БВП) на България се очаква да достигне 4.6% през 2021 г. и 4.1% през следващата 2022 г. Това е записано в лятната прогноза на Европейската комисия, публикувана на интернет страницата на Комисията днес, 7 юли. В сравнение с пролетната прогноза, годишният темп на растеж на реалния БВП е с 1.1 процентни пункта по-висок през 2021 г. (в пролетната си прогноза ЕК очакваше 3.5 на сто ръст, а в зимната – още по-нисък – само 2.7 на сто) и с 0.6 пункта по-слаб ръст през 2022 г. (от 4.7% в пролетната прогноза и нарастване с 4.1% в зимната прогноза).

Потребителското доверие през април и май се връща до нивата преди пандемията и това дава основание на анализаторите от Брюксел да очакват потреблението да се повишава още до края на годината. Именно износът и вътрешното потребление са в основата на икономическия ръст на страната в последните месеци.

През 2022 г. се очаква потреблението на домакинствата да продължи да се увеличава, в съответствие с подобряващото се положение на пазара на труда. Износът на стоки и услуги се очаква да проследява благоприятното развитие на външното търсене и премахването на мерките за ограничаване. Началото на прилагането на Плана за възстановяване и устойчивост е планирано да подпомогне общите инвестиции през 2022 г.

Ревизията нагоре през 2021 г. отразява главно силното възстановяване на икономиката през първото тримесечие на тази година, докато по-високите базови данни за 2021 година обясняват ревизията надолу през 2022 г., уточняват анализаторите от Брюксел.

Рисковете за прогнозата са широко балансирани. В посока нагоре потребителското търсене може да се окаже по-силно от прогнозираното. Недостатъкът е, че предвид относително забавената ваксинираното насаление срещу COVID-19 в страната, може да са необходими последващи периоди на социално и икономическо блокиране.

Инфлацията трябва да се ускори до 1,9% през 2021 г. поради по-високите предполагаеми цени на енергията и някои вторични ефекти от повишените цени на горивата.

Неенергийните промишлени стоки и преработените храни също се очаква да поддържат по-силна динамика на цените. През 2022 г. прогнозата за инфлацията по хармонизираните индекси на потребителските цени (ХИПЦ) ще достигне 2.5%, подкрепена от нарасналото търсене.

Прогнозата за ЕС-27 и еврозоната

Екипът анализатори от Брюксел също са по-оптимистично настроени и за икономиката на ЕС-27, и за 19-те страни от еврозоната, като прогнозира нарастване на БВП с 4.8% през 2021 година и с 4.5% през 2022 година. В пролетната прогноза беше заложен ръст от 4.2% за 2021 година за ЕС-27 (+06 пункта) и ръст от 4.3% за еврозоната (+0.5 пункта). За 2022 година ревизията на ЕК е само с 0.1 пункта както за ЕС-27, така и за еврозоната.

В анализа си, екипът на ЕК отбелязва, че европейската икономика ще се възстанови до предкризисните си нива в последното тримесечие на настоящата година. Докато за еврозоната очакванията са за три месеца по-рано от предварителните оценки в пролетната прогноза.

Рисковете за икономиката са балансирани, макар и да остават високи. Най-съществената заплаха е разпространението на нови варианти на коронавируса, което показва колко важно е насърчаването на ваксинирането в общността.

Факторите, които ще подкрепят икономическото възстановяване в Европа са няколко. На първо място е поставена ваксинационната стратегия, която намалява новите случаи на инфекция и хоспитализациите. Това дава възможност на държавите в общността да започнат да премахват ограниченията и да отварят икономиките си.

Вторият фактор е секторът на услугите, който ще дърпа възстановяването, тъй като се очаква силен ръст на потреблението в следващите месеци. Освен това, видимото възстановяване на вътрешния туризъм в ЕС, също е благоприятно за БВП. Като обстоятелство в подкрепа на туристическото възстановяване, екипът анализатори посочва въвеждането на зелените сертификати от 1 юли.

Потреблението и инвестициите са третия и четвъртия фактор, които реално ще бъдат основните източници на растеж както в ЕС-27, така и в еврозоната. Възстановяването на търговията с основните партньори, също е предпоставка за нарастване на БВП на ЕС.

Европейската комисия прогнозира за ЕС-27 по-висока инфлация до 2.2% през 2021 година, което е нарастване с 0.4 пункта (от 1.8%, спрямо пролетната прогноза). Докато за следващата 2022 година промяната е с 0.5 пункта до 1.6% годишна инфлация (от 1.1% в пролетна прогноза). За еврозоната очакванията на Брюксел са за 1.9% за 2021 г. (+0.2 пункта спрямо пролетната прогноза) и 1.4% за 2022 г. (+0.1 пункт спрямо пролетната прогноза).

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща