Служебният енергиен министър Живков поиска от БЕХ да отстрани ръководството на „Булгартрансгаз“ ЕАД

Енергетика / България
3E news
876
article picture alt description

Във връзка с проверка на Комисията за енергийно и водно регулиране в „Булгартрансгаз“ ЕАД, която потвърждава основни изводи на Министерството на енергетиката за управлението на газовото дружество, министър Андрей Живков поиска от Българския енергиен холдинг да отстрани ръководството му, съобщиха от пресцентъра на енергийното ведомство.

В края на миналата седмица регулаторът оповести резултатите от своя проверка в газовия оператор, от които става ясно, че при реализацията на проекта Балкански поток „Булгартрансгаз“ ЕАД не е поискал предварително одобрение от КЕВР както на сключването на договорите за изпълнение на строителните дейности, така и на банковите заеми, с които са извършени плащанията за тях. Всичко това е в нарушение на Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката, отчитат от Комисията за енергийно и водно регулиране.

Сключените договори за заем от страна на „Булгартрансгаз“ ЕАД са увеличили задлъжнялостта на газовия оператор от 4 млн. лв. в началото на 2019 г. на над 2.6 млрд. лв. днес. Тези договори е трябвало да бъдат одобрени от КЕВР, но „Булгартрансгаз“ ЕАД изобщо не е уведомило комисията за тях.

Изводите на държавния регулатор потвърждават изнесените факти от служебния екип на Министерството на енергетиката в началото на неговия мандат. Прегледът на финансовото състояние на държавните енергийни дружества тогава установи, че в резултат на мащабната инвестиционна програма на „Булгартрансгаз“ ЕАД задълженията на дружеството драстично се увеличават. Това би било оправдано, само ако предполага повишаване на паричните потоци в компанията – прогноза, която не се потвърждава от направения финансов анализ на Балкански поток. Така днешната проверка на КЕВР потвърждава, че проектът Балкански поток оказва негативно влияние върху цялостното финансово състояние на „Булгартрансгаз“ ЕАД и води до свръхзадлъжнялост на дружеството. Това потвърждава изводите на Министерството на енергетиката за неефективно управление на държавния газов оператор.   

Както вече писа 3eNews, от публикуването на протокола от закрито заседание на КЕВР става ясно, че регулаторът е притеснен за финансовото състояние и по-точно за условията по кредитите, изтеглени от “Булгартрансгаз” за проекта за разширение на газопреносната мрежа, или “Балкански поток”. Припомняме, че КЕВР е изискал отговор от “Булгартрансгаз” и по случая има изготвен констативен протокол с дата 25 юни. На този етап не е известен отговора на дружеството, а енергийният регулатор предстои да се произнесе по тази тема.

Още  по темата: КЕВР се притеснява от висока задлъжнялост на Булгартрансгаз и иска обяснение от дружеството

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща