Цената на енергията на ДПИ няма да се обявява предварително. Ще се определя в края на периода

Много ясно се следва принципа на свободния пазар и енергията би следвало да се фактурира по цени, постигнати на борсата, обясни председателят на работната група към КЕВР Пламен Младеновски

Енергетика / България
Маринела Арабаджиева
1134
article picture alt description

Готовността за общите условия на доставчик от последна инстанция (ДПИ), определянето на цената на енергията, рисковете, свързани с ликвидността на борсата и искането за фиксирана компонента за разходи на тези дружества бяха сред въпросите, поставени в рамките на общественото обсъждане на „Проекта на Методика за определяне на цените на електрическата енергия на Доставчика от последна инстанция“, което се проведе в онлайн формат в КЕВР. 

Новата методика за определяне на цените на електрическата енергия на Доставчик последна инстанция (ДПИ) променя модела коренно, заяви председателя на работната група към Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Пламен Младеновски.

„Пределно ясно е записано в методиката и не виждам противоречие, че се променя коренно модела, който е бил досега. Не се обявява предварително цена, а се постига постфактум. Използван е модела на свободния пазар, при който значителен брой търговци продават електрическа енергия, а именно - борса плюс“, каза той и изрази недоумение по отношение на неразбирането.  

„Много ясно е разписано, че цената е почасова, тоест тя зависи от самия профил на потребление на електрическа енергия, както е на свободния пазар. Все пак да не забравяме, че енергията за ДПИ у част от свободния пазар“, допълни  Младеновски в отговор на питането на Даниел Петрол от НЕК. В този смисъл той уточни и питането за равнопоставеност на клиентите – „не може да се равнопостави един клиент, който потребява само в пиковите часове с друг, който потребява само нощем, или само в събота и неделя, когато енергията е почти два пъти по-евтина. 

„Тук е следван много ясно принципа на свободния пазар и енергията би следвало да се фактурира по цени, постигнати на борсата“, тоест следвайки тенденцията на свободния пазар. 

„Иначе наблюдаваме изкривявания в момента, при които на някои клиентите с преобладаващ пиков товар им е по-изгодно да стоят на ДПИ, отколкото да намерят търговец“, обясни Младеновски. 

В отговор на въпрос на Зорница Генова от ЧЕЗ по отношение на общите условия на ДПИ, председателят на работната група каза, че в момента се работи и изрази очакване те да бъдат скоро налице, но не се ангажира с дата.

По отношение на питането за постигане на ликвидност на борсата заради енергията за ДПИ, Младеновски заяви, че „няма задължение енергията за ДПИ да се купува от борсата. Има единствено задължение как се ценообразува крайната цена“. По думите на председателя на работната група в проекта на методиката остава сегашната постановка „закупуване на енергия с двустранни договори между търговските участници. Разбира се, ако ДПИ искат да закупуват тази енергия от свободния пазар настоящата методика не им пречи. Те могат да купуват откъдето пожелаят“, каза той. 

По-рано в рамките на поставените въпроси Анна Димитрова от ЕВН, по повод ниската консумация на някои от клиентите, но при запазване на административните разходи на дружествата, отправи предложение за определяне на фиксирана компонента. „Считаме, че методиката трябва да позволява повече гъвкавост, с цел да обхване някои по-специфични за ДПИ случаи и да гарантира финансовата стабилност на тези дружества например – например осигуряването на енергия от балансиращ пазар за 72-часови проби или събития като фалит на търговец“ каза Димитрова.

По този повод Младеновски обясни, че няма как да стане. „Тази цена на ДПИ се определя в лв./кВтч. Няма начин да се определи като фиксирана плюс еди колко си лева на киловатчас. И дали е процент, или е фиксирана компонента, при нулева консумация тя пак ще е нула“, заяви той. В същото време призна, че да, ще има известно недофинансиране на разходите, но и при тази методика „се следва същия принцип, както при крайните снабдители“. 

Десислава Русева от ЕНЕРГО-ПРО изрази съгласие от с необходимостта от по-ясни правила и механизми за определяне на цената на енергията на ДПИ, но поиска също пояснение по отношение на формулата в частта за средната пазарна цена на ДПИ. „Считаме, че следва да се изчислява на база измерения почасов профил, който е предоставен от ЕСО на мрежовите оператори за целите на сетълмента“, обясни тя. От обясненията на Младеновски стана ясно, че разходите за балансиране трябва да се покриват от самата цена. 

Становищата по повод проекта за нова методика за цената на енергията на ДПИ могат да се предоставят в срок от 14 дни, но председателят на КЕВР Иван Иванов призова дружествата да побързат, за да може корекциите в методиката да бъдат направени в срок. Регулаторът ще излезе с решение след закрито заседание на 29 юни тази година.  

Още по темата: КЕВР ще обсъди проект на Методика за определяне на цените на електрическата енергия на доставчик от последна инстанция

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща