Европейските електроенергийни борси в сегмента "ден напред" сигнализират за нова ситуация на пазара

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
2328
article picture alt description

Ситуацията на европейските електроенергийни пазари в сегмента „пазар ден напред“ в началото на месец юни остава напрегната. Цените на търгуваната електроенергия не спадат. Напротив бавно, на уверено се придвижват нагоре. Ако целта е 80 евро за MWh в този водещ сегмент, то началото на новата седмица дава сигнал, че е тя е на път да се случи и то на прага на лятото. Сега въпросът е има ли вече нова ситуация на европейските електроенергийни пазари и доколко притеснителна може да бъде тя, както и дали компаниите ще успеят да се справят с управлението на риска от по-високи ценови нива. 

Ясно е, че в сравнение с месец май 2020 г. възстановяването на търсенето в Европа оказва своето влияние върху цените на електроенергията, но това е само един от факторите. Тласъкът под формата „енергиен преход“ все по-често ще присъства в очакванията. Участниците на пазара твърде късно започнаха да обръщат внимание на цените на въглеродните емисии и на газа, допускайки задълбочаване на спекулациите.  От началото на април анализатори на западните пазари обръщат внимание и на ролята на STOR (Short-Term Operating Reserve). От не по-малко значение е гъвкавостта на мрежата, а прегледът сочи, че на някои от европейските електроенергийни пазари тя не е достатъчна.

Нова е и ситуацията на българския електроенергиен пазар, който от 1 юли тази година ще влезе в нов регулаторен период.  В подробният си анализ електроенергийният регулатор на страната ни (КЕВР) обръща сериозно внимание на различните фактори и въз основа на това смята прогнозира годишна пазарна цена за базов товар за периода 01.07.2021 г. – 30.06.2022 г. в размер на 119,00 лв./MWh“, съобразявайки се със спекулативния елемент в търговията с емисии. Разбира се и с уговорката, че регулаторът ще продължи да следи търговията с емисии през юни и ще отчете тенденциите, преди да вземе своето решение. 

Ценовите нива на повечето европейски електроенергийни борси в сегмента „пазар ден напред“ в последния ден на месец май дадоха малка надежда, че може да настъпи период на стабилизация. В края на първата седмица на месец юни стана ясно, че тази надежда няма да се оправдае. Водещият фактор за натиска върху европейските електроенергийни борси, върху който се обръщаше и все още се обръща внимание са цените на въглеродните емисии. По-малко внимание се обръщаше на фактора – природен газ. Началото на новата седмица показва, че влиянието на синьото гориво в никакъв случай не бива да бъде подценявано. Нито пък на банките, играещи на пазара на СО2 емисиите. 

В първия ден от месец юни търговията в „ден напред“ цените на повечето европейски електроенергийни борси се движеха в диапазона от 68 – 69 евро за MWh. С изключение на не малка част от пазарите на Италия (73.16 евро за MWh), Полша (77.2 евро за MWh) и Иберийския пазар (Испания и Португалия – 86.56 евро за MWh). 
Надежда за облекчение настъпи в средата на миналата седмица, когато с ден за доставка 2 и 3 юни, когато стойностите се понижиха и изглеждаше, че европейските електроенергийни борси ще се върнат към обичайния си ритъм предвид успокояването и на пазарите на емисии и газ.

Промяна на ситуацията започна да се усеща още при търговията на 4 юни. Ръстът в сегмента „ден напред“ варираше от 1 % за пазарите на Испания и Португалия до 80.59 евро за MWh (79.8 евро за MWh на 3 юни) и 2.6 % за Нидерландия до 71.80 евро за MWh(70.01 евро за MWh) до 15.9 % за Германия – 71.8 евро за MWh (от 61.96 евро за MWh, регистрирани при търговията на 3 юни).  и Италия – 79.78 евро за MWh (плюс 12.3 % от 71.03 евро за MWh постигнати на 3 юни). 

С ден за доставка 4 юни на пазарите на БНЕБ и гръцкия HENEX бе отчетена също значително по-висока стойност от 72.82 евро за MWh спрямо постигнатите в този сегмент 58.3 евро за MWh при търговията на 3 юни на българската електроенергийна борса и 65.75 евро за MWh на гръцката.

Новата седмица, с ден за доставка 7 юни не вдъхва особен оптимизъм. Европейските електроенергийни борси в сегмента „пазар ден напред“ стартират с цени от около 20 евро по-високи от тези през същото време на предходната година и със 7 до 10 евро над тези от месец април. 

Най-високата цена в първия ден от новата седмица е отчетена на електроенергийната борса в Румъния – 80 евро за MWh (ръст с 41.9 % ). Според статистиката на energylive.cloud през миналия месец постигнатата стойност в този ден е била 64.20 евро за MWh, а година по-рано 56.43 евро за MWh. 

Повечето от европейските електроенергийни борси също стартират с цени над 79 евро за MWh  - Чехия, Словакия, Унгария – 79.73 евро за MWh (66.19 евро за MWh преди месец и 56.54 евро за MWh преди година), Испания и Португалия – 79.69 евро за MWh (79.50 евро за MWh преди месец, но 54.81 евро за MWh преди година), България и Гърция – 79.29 евро за MWh (65.01 евро за MWh преди месец и 55.33 евро за MWh преди година за БНЕБ и за HENEX - 67.52 евро за MWh преди месец, 58.11 евро за MWh преди година). 

На останалите европейски електроенергийни борси стойността е между 77.34 – 77.49 евро за MWh. Подобна картина, но с цени от порядъка на 71 – 72 евро за MWh бе наблюдавана през месец май. Грубото изчисление показва ръст, достигащ до 20 евро за MWh за различните борси. Няма как да не се посочи, че тази разлика е чувствителна и притеснителна не само за потребителите, но и за производителите. Вероятно доста неудобна е и позицията на регулаторните органи на различните страни, наблюдаващи това движение в сегмента „ден напред“ на европейските електроенергийни борси. 

Слънце, вятър, търсене на електроенергия

Предварителните данни отчитат по-високо производство на слънчева енергия през месец май спрямо април – средно с 40 процента за иберийския пазар до около 4 процента за германския и френския.  Спрямо същия месец на миналата година на последните два пазара се отчита по-ниско производство на слънчева енергия. 
По отношение на вятърната енергия, увеличението през месец май на западните пазари е малко по-високо от април и за различните пазари варира между 2 % до 11% та дори и 27 процента. 

Според оперативните данни за енергийния баланс на ЕСО за България може да се отчете като цяло спад на производството на вятърна енергия за първите пет месеца на настоящата година спрямо миналата – със 17.36 % в преносната мрежа и на слънчевата - с 4.27 %.

Търсенето на електроенергия като цяло на европейските електроенергийни пазари остава по-високо от това през миналата година, когато пандемията беше в разгара си. В сравнения с април обаче предварителните данни за предходния месец май сочат за спад на търсенето между 6 до 11 % за различните пазари. Спрямо година обаче производството на електроенергия е нараснало между 12 % и 31 % за различните пазари в Европа, а търсенето на годишна база успява да достигне и до 20 %.

На този фон средните цени на електроенергията (не само в сегмента „ден напред“) през месец май са се повишили на всички пазари, с изключение на Франция и Белгия, сочат предварителните данни - съответно от 12% и 2,4% спад. Увеличение на средните цени се отчита на германския пазар - с 0,2% и на холандския - с 4,3%. В сравнение с месец май 2020 г. средните цени са се увеличили значително на всички пазари и то двойно. Реално, в сравнение с месец май 2020 г. възстановяването на търсенето в Европа оказа своето влияние в посока повишение и върху средните цени на електроенергията. Тези дни се очаква и преглед на статистиката за промяната на цените на електроенергията и газа в бита. Отчета на БНЕБ пък ще покаже движението на търгуваните обеми и цени в сегмента „пазар ден напред“, особено след обединението с Гърция.  

Колкото до цените на фючърсите за електроенергия за 2022 г., отново по предварителни данни, отчетеният ръст е от порядъка на 3.5 процента. 
 

Петрол, газ, СО2

Фючърсите за юли за петрола сорт Brent завършиха месец май при цена от 69,6 долара за барел. Августовските фючърси обаче скочиха над 70 долара за барел и завършиха седмицата на ниво от 71.8 долара за барел. В края на месец май пазарите се опасяваха от свръхпредлагане заради съобщенията за излизането на пазара на иранския петрол. В началото на месец юни настроенията на пазара са точно противоположни – опасенията са за дефицит в резултат на призива на МАЕ (определян като не много коректен) за спиране на финансирането от страна на банките на проектите за добив на нефт и газ. 

По отношение на средната стойност за цените на газа на TTF средната стойност, регистрирана през месец май е била 25.04 евро за MWh и е нараснала с 24 % в сравнение с фючърсите, търгувани през месец май 2020 г. Влияние през месец май продължи да оказва по-високата стойност на газа на азиатските пазари, както и слабото ниво на нагнетяване на природен газ в подземните газохранилища на Европа.  В процентно отношение подземните газохранилища на Европа в началото на месец юни са запълнени до 39.54 % (440.2293 TWh), което със сигурност е най-ниското ниво за последните няколко години или 0.42 %, според официалните данни на платформата AGSI. Ситуацията с цените на синьото гориво през юни също не изглежда по-добра. Въпреки че цените на газа на TTF леко спаднаха, но все още остават на твърде високо ниво – 25.500 евро за MWh в петък, 4 юни като ден по-късно отново се повишиха до 25.875 евро за MWh. 

Що се отнася до фючърсите за въглеродните емисии (СО2) за декември 2021 г. ситуацията остава сложна. През първата половина на месец май стойностите достигнаха до 56.65 евро за тон, но през втората половина започна слабо понижение. 

От друга страна, средната цена през май  (до 28-ми) е 52.29 евро за тон, или с 15% по-висока от тази от април 2021 г., когато е била 45.33 евро за тон. В сравнение със средната стойност за месец май 2020 г. за референтния договор от декември същата година от 20.10 евро за тон излиза, че средната стойност за май 2021 г. е 160% по-висока.

В началото на месец юни ситуацията остава трудно прогнозируема. Така например на 4 юни цените на СО2 по договорите за декември спаднаха до 49.39 евро за тон, но само ден по-късно си върнаха част от загубените позиции и се върнаха на ниво от 50.14 евро за тон. Ако причините за този висок ръст на СО2 са спекулативни, то единственият начин за нормализиране е това да бъде прекъснато.  Не е ясно как обаче пазарите ще се справят с надмощието на банките, които се надпреварват да пренасочват спекулативните си инструменти от изчерпаното доверие във въглища, нефт и газ към огромните възможности прокламирани за ВЕИ и въглерод.

Очевидно е, че електроенергийният пазар се намира в нов етап, който е свързан не толкова с възстановяването от пандемията COVID-19, колкото със сериозното натиск за много бързо навлизане в периода на енергиен преход. Това крие много сериозно предизвикателство за участниците на пазара и означава, че сегмента „ден напред“ ще бъде подложен на достатъчни предизвикателства. Може да се окаже, че този сегмент ще трябва да се бори и да отстоява реализма на пазара, така че да установи едни по-справедливи цени и да върне надценената надпревара в обичайното й русло. Кой знае, може би в един момент регулаторите ще трябва да се намесят много мощно, за да върнат като цяло електроенергийния пазар към по-нормални нива с цел защита и на участниците на пазара, и на производителите, и на потребителите. 
 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща