Близо 65 на сто от населението е обхванато от пречиствателни станции за отпадни води

Нитратите в подземните води слабо се увеличават до близо 14 на сто

Климат / България
3E news
721
article picture alt description

През 2019 г. процента на пунктовете за подземни води,  в които се установяват наднормени стойности на средногодишните концентрации на нитрати е 13,8% от общия брой пунктове за страната. Това е малко по-високо в сравнение с 2018 г., когато нивото е било 11,5 на сто, 2017 г., когато е било 12,4 на сто и по-ниско от 2016 г., когато е било 13,9 на сто. Това показва Националния доклад за състоянието и опзването на околната среда през 2019 година. В периода 2000-2019 г. се наблюдава постепенно подобряване на качеството на подземните води за по-голяма част от показателите. Процентът на пунктовете, в които средногодишните стойности надвишават стандартите за качество на подземните води, показва тенденции на намаляване за всички показатели, с изключение на нитратите.

Иззети пресни води за икономиката и домакинствата в страната през 2019 г. се оценяват на 5.42 млрд.м3 или 0,1% по-малко спрямо 2018 г.. Търсенето на вода за напояване на земеделски култури през 2019 г. се оценява на 306 млн.м3 или с 5% повече спрямо 2018 г.

България се отличава с относително значими пресни водни ресурси в сравнение с други европейски страни, както по абсолютен обем, така и на човек от населението. Характерно за страната са значимите води, необходими за охлаждащи процеси в енергетиката, които съставляват средногодишно 62% от иззетите пресни води (2010-2019)

Индексът на експлоатация на водни ресурси показва, че в периода 2000-2019 г. няма стрес върху водната екосистема на България, а потреблението на вода от домакиснвтата в страната е относително устойчиво.

Увеличава се броят на пречиствателните станции за отпадъчни води в страната от 78 през 2010 на 173 през 2019 година. Нараства делът на населението, свързано с пречиствателни станции за отпадъчни води от 47,8% през 2010 до 64,6% през 2019 година.

През 2019 г. се наблюдава запазване на тенденцията за подобряване качеството на повърхностните води в страната по отношение на основните физико-химически показатели.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща