РИОСВ-София издаде предписания на кмета на град Банкя за разчистване на незаконни сметища

Климат / България
3E news
374
article picture alt description

Регионалната инспекция по опазване на околната среда (РИОСВ)-София извърши извънредна проверка на терени, представляващи обработваеми земеделски земи в землището на местност Вердикал, гр. Банкя. При извършената инспекция се констатира, че в имоти по протежение на два полски пътя има локални замърсявания с отпадъци от бита, опаковки, строителни, биоразградими и части от излезли от употреба моторни превозни средства. Терените са със свободен достъп.

За установените нерегламентирани замърсявания с отпадъци на кмета на район Банкя са дадени две предписания: да се предприемат действия по почистване на констатираните отпадъци, за което писмено да се уведоми РИОСВ – София с краен срок 31.05.2021 г. и да се предприемат мерки по недопускане на повторно замърсяване с отпадъци, както и предотвратяване на изхвърлянето им на неразрешени за това места и създаването на незаконни сметища с постоянен срок.

При неизпълнение на дадените предписания ще бъдат предприети административнонаказателни мерки, съобщиха от Министерството на околната среда и водите.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща